Makaleler

 • Variation in Chemical Constituents of Siyez Wheat (Triticum monococcum L.)in Response to Some Abiotic Stress Factors, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Turfan Nezahat , Sarıyıldız Temel , Mutlu Ekrem

 • Effect of Tree Age on Chemical Compounds of Ancient Anatolian Black Pine (Pinus nigra subsp. pallasiana) Needles in Northwest Turkey, iForest-Biogeosciences and Forestry, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Turfan Nezahat , Sarıyıldız Temel , Alay Mehtap

 • A comparison of soil organic carbon and total nitrogen stock capacity in adjacent cultivated, agriculture and forest soils, Journal of Innovative Science and Engineering, 2018
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Savacı Gamze , Sarıyıldız Temel

 • Effects of Iron-Steel Factory and Dense Traffic on Leaf Chemical Compounds of Six Tree Species in Turkey, Kastamonu Üniveritesi Orman Fakültesi Dergisi, 2018
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Turfan Nezahat , Savacı Gamze , Sarıyıldız Temel

 • Slope effect on The Sediment Production of Forest Roads in Kastamonu of Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Erdem Ramazan , Enez Korhan , Demir Murat , Sarıyıldız Temel

 • Evaluation of the soil properties and primary forest tree species in Taşköprü (Kastamonu) district., FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Kravkaz Kuşcu İnci Sevinç , Sarıyıldız Temel , Çetin Mehmet , Yiğit Nurcan , Şevik Hakan , Savacı Gamze

 • Effect of tree age on chemical compounds of ancient Anatolian black pine (Pinus nigra subsp. pallasiana) needles in Northwest Turkey, İFoorest, 2018
  Uluslararası - SSCI
  Turfan Nezahat , Sarıyıldız Temel , Alay Mehtap

 • Effects of Iron-Steel Factory and Dense Traffic on Leaf Chemical Compounds of Six Tree Species in Turkey, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 2018
  Uluslararası - TR DİZİN
  Turfan Nezahat , Sarıyıldız Temel , Savacı Gamze

 • Evaluation of the soil properties and primary forest tree species in Taskopru (Kastamonu) district, Fresenius Environmental Bulletin, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Kravkaz Kuşcu İnci Sevinç , Sarıyıldız Temel , Çetin Mehmet , Yiğit Nurcan , Şevik Hakan , Savacı Gamze

 • Evaluatıon of The Soil Properties And Primary Forest Tree Species in Taşköprü (Kastamonu) District, Fresenius Environmental Bulletin, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Kravkaz Kuşcu İnci Sevinç , Sarıyıldız Temel , Çetin Mehmet , Yiğit Nurcan , Şevik Hakan , Savacı Gamze

 • Kastamonu Yöresinde Farklı Arazi Kullanımının (Yaşlı ve Genç Göknar Meşcereleri-Mera-Tarım Alanları) Toprak Organik Karbon ve Toplam Azot Depolama Kapasitesine Etkileri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Sarıyıldız Temel , Savacı Gamze , Maral Züleyha

 • Effect of Different Land Uses (Mature and Young fir Stands-Pasture and Agriculture Sites) on Soil Organic Carbon and Total Nitrogen stock Capacity in Kastamonu Region, JOURNAL OF FORESTRY, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Sarıyıldız Temel , Savacı Gamze , Maral Züleyha

 • Effect of Different Land Uses (Mature and Young fir Stands-Pasture and Agriculture Sites) on Soil Organic Carbon and Total Nitrogen stock Capacity in Kastamonu Region., Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Sarıyıldız Temel , Savacı Gamze , Maral Zuleyha

 • Effects of tree species stand age and land use change on soil carbon and nitrogen stock rates in northwestern Turkey, iForest - Biogeosciences and Forestry, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel , Savacı Gamze , Kravkaz Kuşcu İnci Sevinç

 • Initial litter quality variables and disturbed site characteristics by forest harvesting practices influence litter decomposition rates of scots pine trojan fir and sweet chestnut in northwest of Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Enez Korhan , Sarıyıldız Temel , Arıcak Burak , Savacı Gamze

 • The Effects of different logging techniques on the physical and chemical characteristics of forest soil, Baltic Forestry, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Eroğlu Habip , Sarıyıldız Temel , Küçük Mehmet

 • Inter and Intra Specific Variation in Anatomical andMorphological Shapes and Biochemical Ratios of Sun Intermediate and Shade Leaves from Three Deciduous TreeSpecies, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Sarıyıldız Temel

 • Variation in some soil properties organic matter and soil compaction after logging activities, European journal of forest engineering, 2016
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Enez Korhan , Sarıyıldız Temel , Savacı Gamze , Arıcak Burak

 • Farklı Koşullarda Saklanan Taşköprü Sarımsağında Bazı Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Turfan Nezahat , Kurnaz Aslı , Sarıyıldız Temel

 • Uludağ Göknarı ve Sarıçam İbrelerinin Bazı Kimyasal Bileşiklerinin Meşcere Yaşına ve Bazı Toprak Özelliklerine Bağlı Olarak Değişimi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Turfan Nezahat , Savacı Gamze , Sarıyıldız Temel

 • Effects of tree species and topography on fine and small root decomposition rates of three common tree species Alnus glutinosa Picea orientalis and Pinus sylvestris in Turkey, FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel

 • Effects of harvesting activities on litter decomposition rates of Scots pine Trojan fir and sweet chestnut, Sumarski List, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Enez Korhan , Arıcak Burak , Sarıyıldız Temel

 • Biochemical and Environmental Controls of Litter Decomposition, Forest Research: Open Access, 2014
  Uluslararası - CROSSREF
  Sarıyıldız Temel

 • Doğu Ladini Meşcerelerinde Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Orman Toprağının Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Eroğlu H , Sarıyıldız Temel , Küçük M

 • Ips typographus L and Thanasimus formicarius L populations influenced by aspect and slope position in Artvin Hatila Valley National Park Turkey, African Journal of Biotechnology, 2009
  Uluslararası - SCI Expanded
  Akkuzu Erol , Sarıyıldız Temel , Küçük Mehmet , Duman Ahmet

 • Influence of slope position stand type and rhododendron Rhododendron ponticum on litter decomposition rates of Oriental beech Fagus orientalis Lipsky and spruce Picea orientalis L Link, EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2009
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel , Küçük Mehmet

 • Effects of forest roads on foliage discoloration of oriental spruce by Ips typographus L, African Journal of Agricultural Research, 2009
  Uluslararası - SCI
  Akkuzu Erol , Sarıyıldız Temel

 • Land use effect on distributions of As Cr and Cu in soils adjacent to CCA treated utility poles in Artvin and Rize Turkey, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2009
  Uluslararası - SCI
  Tüfekçioğlu Aydın , Gezer Engin Derya , Sarıyıldız Temel

 • Effects of Gap Size Classes on Long Term Litter Decomposition Rates of Beech Oak and Chestnut Species at High Elevations in Northeast Turkey, ECOSYSTEMS, 2008
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel

 • Litter Mass Loss Rates in Deciduous and Coniferous Trees in Artvin Northeast Turkey Relationships With Litter Quality Microclimate and Soil Characteristics, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2008
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel , Küçük Mehmet

 • Effects of tree canopy on long term litter decomposition rates of fir spruce and pine species in northeast Turkey, SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2008
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel

 • Effects of Ips typographus L damage on litter quality and decomposition rates of Oriental Spruce Picea Orientalis L Link in Hatila Valley National Park Turkey, European Journal of Forest Research, 2008
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyılıd T , Akkuzu E , Küçük M , Duman Aaksu Y

 • Ölü örtü ayrışma oranları üzerinde kimyasal bileşenlerin ve yetişme ortamı özelliklerinin etkisi Artvin ve Ankara yöresine ait örnek bir çalışma, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 2008
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Sarıyıldız Temel , Varan Süleyha , Duman Ahmet

 • Intra specific variation in cell wall constituents of needle age classes of Pinus sylvestris in relation to soil fertility status in Southwest England, SILVA FENNICA, 2006
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel , Jm Anderson

 • Quantitative determination of soil loss and runoff in different land use types and slope classes in a semi arid area in Turkey, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2006
  Uluslararası - SCI Expanded
  Hacısalihoğlu S , Kalay Hz , Sarıyıldız T , Oktan E

 • Effects of tree species and topography on soil chemistry litter quality and decomposition in Northeast Turkey, SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2005
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel , Jm Anderson , Küçük Mehmet

 • Comparison of Decomposition Rates of Beech Fagus orientalis Lipsky and Spruce Picea orientalis L Link Litter in Pure and Mixed Stands of Both Species in Artvin Turkey, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2005
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel , Tüfekçioğlu Aydın , Küçük Mehmet

 • Variation in the chemical composition of green leaves and leaf litters from three deciduous tree species growing on different soil types, Forest Ecology and Management, 2005
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel , Jm Anderson

 • Kayın Fagus orientalis Lipsky ve Ladin Picea orientalis L Ölü Örtülerinin Ayrışma Oranları Üzerinde Orman Gülünün Rhododendron ponticum L Etkisi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 2005
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Sarıyıldız Temel , Küçük Mehmet

 • Influence of sea salt on drainage water and soil chemistry of two different soil types Soil leaching experiments under laboratory conditions, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 2004
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel

 • Toprak asitliği üzerinde ağaç türleri tepe yapıları ve mevsimlerin etkisi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2004
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Sarıyıldız Temel

 • Litter decomposition of Picea orientalis Pinus sylvestris and Castanea sativa trees grown in Artvin in relation to their initial litter quality variables, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2003
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel

 • Interactions between litter quality decomposition and soil fertility a laboratory study, SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2003
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel , Jm Anderson

 • Decomposition of sun and shade leaves from three deciduous tree species as affected by their chemical composition, BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS, 2003
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sarıyıldız Temel , Jm Anderson

 • Ormanlar ve ağaçlar tarafından toprakların asitleşmesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2002
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Sarıyıldız Temel