Bildiriler

  • Publicness Evaluation of Public Spaces: Aydın City Square, INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM-IGRS?22, 2022

  • Kamusal Alan ve Değişen Kamusallık Algısı, 29. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 2021

  • Inclusive experiential learning at graduate level planning studio: A collaborative governance case, Association of European Schools of Planning (AESOP) Annual Congress, 2019

  • Kentsel Dönüşümde Acele Kamulaştırmanın Yargı Kararları Üzerinden Analizi, Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı, 2019

  • Megawatt Ölçeğindeki Lisanssız Güneş Enerjisi Santrallerinin(GES) Yer Seçim Süreci, Türkiye?deki GES Örnekleri, BBTMK, 2018