Projeler

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 2019, ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÜLKEMİZE ÖZGÜ MODELİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Evsel atıksuların arıtımında yüksek organik kirletici yükünün dinamik membran biyoreaktörler ile giderilebilirliğinin araştırılması

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2017, Adıyaman İli Kahta İlçesi Atıksu Arıtma Tesislerinin Güncel Deşarj Standartlarını Sağlama Olanaklarının Araştırılması

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2017, Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Günümüzle Karşılaştırmalı Değerlendirmeler Işığında Çevre Tarihi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2016, ÜLKE GENELİNDEKİ EVSEL KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN MEVCUT DURUMUNUN TESPİTİ REVİZYON İHTİYACININ BELİRLENMESİ PROJESİ

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2015, GAP Bölgesi nde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2012, Yüksek hacimli dizi analizi ile sıralı kesikli anamoks rektörünün metagenomik incelemesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2011, Yeraltı Sularından Nitrat Giderimi için Elementel Kükürt Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyonun İncelenmesi ve Arseniğin Proses Performansına Etkisinin İrdelenmesi

 • Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 2010, GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2010, ANAMMOX Reaktörlerinin Başlangıç Aşmasındaki Prokaryotik Komünite Yapısının İncelenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2003, Türkiye?deki Nehir Sedimentlerinde Macro- Canlılar ile Su Kalitesisnin Değerlendirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2003, Makro-omurgasızlar ile Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 0, Yeraltı Sularından Nitrat Giderimi İçin Elementel Kükürt Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyonun Incelenmesi ve Arseniğin Proses Performansına Etkisinin İrdelenmesi

 • DİĞER, Proje Koordinatörü, 0, Hayvan Atıklarından Biyogaz Üretimi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 0, Atatürk Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme Projesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 0, Yatay Yüzey Altı Akışlı Yapay Sulak Alan Sistemlerinin Kullanılarak Stabilizasyon Havuzu Çıkışından Alg Giderilmesi ve Çıkış Suyu Kalitesinin İyileştirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 0, Asidik Maden Sızıntı Sularının AMS Sülfat İndirgeyen Bakteriler ile Arıtımı ve Metal Geri Kazanımı

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 0, Yeni Bir Sistemle Atıksulardan Azot ve Sülfatın İmmobilize Bakteri Kültürleriyle Birlikte Giderilmesi

 • DİĞER, Yönetici, 0, Kampus Atıksularının Yüzeyaltı Yapay Sulakalanlarla Arıtımı

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 0, Harran Ovası Yer altı Suyu Kalitesi ve Kirlenme Potansiyelinin Belirlenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 0, Sedimentteki Makro omurgasızlar ile Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

 • DİĞER, Yönetici, 0, Atatürk Baraj Gölü Havzası Su Kalite Yönetimi

 • DİĞER, Araştırmacı, 0, Klor Gazı ile Önklorlama Uygulamaları ve Trihalometan Oluşum Riski