Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2021, Basınçlı Kalıplama Yöntemi ile Üretilen Kimyasal Köpürme Ajanı Katkılı PLA Esaslı Polimerik Kompozit Köpüklerin Özelliklerinin İncelenmesi ve Uyumlaştırıcıların Özelliklere Olan Etkisinin Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2020, Artemisia annua L. bitkisinin COVID-19 tıbbi tedavisinde kullanımı: artemisinin ve türevlerinin ekstraksiyonu, karakterizasyonu, sitotoksik ve genotoksik özellikleri

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, PLA İçerikli Polimerik Kompozit Köpüklerinin Mikroyapısal ve Termal Özelliklerinin Araştırılması