Bildiriler

  • Characterization of Used Polypropylene Based Automotive Parts and Their Recycling Properties, International Porous and Powder Materials Symposium (PPM 17), 2017

  • Recycling and Reusing of Polypropylene Plastic Parts to use in Visual Automotive Parts, International Porous and Powder Materials Symposium (PPM 15), 2015

  • 4. Evaluation of Trace Metals in Some Herbs and Their Infusions Consumed in Turkey by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry, The XVII European Conference on Analytical Chemistry (Euroanalysis 13), 2013

  • Meyveli Yoğurt Örneklerinde Antioksidan Örneklerinin Kemometrik Yöntemlerle İncelenmesi ve Optimizasyonu, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2012

  • Bazı Meyve Çaylarının Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2012