Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2021, Üç Boyutlu Biyobaskı Yöntemiyle Metal Katkılı Biyoseramik ile Takviyelendirilmiş Kitosan Doku İskelelerinin Üretimi ve Biyomalzeme Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2020, BİYOBOZUNUR İMPLANT UYGULAMALARI İÇİN DEMİR - AKERMANİT KOMPOZİTLERİN TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, KEMİK DOKU UYGULAMALARI İÇİN TiO2/AKERMANİT KATKILI KİTOSAN DOKU İSKELELERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Zr2AlC ve Cr2AlC Üçlü Karbür Fazlarının Mekanik Alaşımlama Destekli Katı Hal Sentezleme Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Karbon Kaplı Metal Oksit Nanopartiküllerin Sentezi, Mikroyapısal ve Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2015, Taşıyıcı Seramik Borulara Servis Koşullarında Metal Atağını Önleyici Arayüzey Çözümlerinin Toz Metalurjisi Yöntemleriyle Geliştirilmesi

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Bursiyer, 2014, Sıvı kristal esaslı camların üretiminde alternatif proses ve özel işleme tekniğinin geliştirilmesi

  • Kalkınma Bakanlığı, Proje Koordinatörü, 2013, İTÜ partikül malzemeler ve karakterizasyon laboratuvar olanakları ile ilişkili endüstriyel faaliyetler