Projeler

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2015, Taşıyıcı Seramik Borulara Servis Koşullarında Metal Atağını Önleyici Arayüzey Çözümlerinin Toz Metalurjisi Yöntemleriyle Geliştirilmesi

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Bursiyer, 2014, Sıvı kristal esaslı camların üretiminde alternatif proses ve özel işleme tekniğinin geliştirilmesi

  • Kalkınma Bakanlığı, Proje Koordinatörü, 2013, İTÜ partikül malzemeler ve karakterizasyon laboratuvar olanakları ile ilişkili endüstriyel faaliyetler