Bildiriler

  • Türkiye?de Muhasebe İşgücü Piyasası Üzerine Bir Araştırma, 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 2019

  • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş ve Okul Yaşamlarına Yönelik Görüşleri Pamukkale Üniversitesi Örneği, 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu, 2015

  • Ön Lisans Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğrencilerine Verilen Mesleki Eğitime Genel Bir Bakış Ege Bölgesinde Bir Uygulama, XXXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 2015

  • Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şeffaflık Kavramının Muhasebe Bilgi Sistemindeki Bilgi Kalitesine ve Muhasebe Eğitimine Etkileri, XXXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 2013

  • TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı İle Bankalardaki Bölümsel Raporlama Uygulamalarında Gerçekleşen Değişimler İMKB Uygulaması, ISAF 2012 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 2012

  • Meslek Yüksekokullarında Kariyer Planlamasını Etkileyen Faktörler Pamukkale Üniversitesi Örneği, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2011

  • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Algılarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma Pamukkale Üniversitesi Örneği, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2011

  • Mesleki Eğitimde TS EN ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Standardı Uygulamaları Buldan Meslek Yüksekokulu Örneği, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2011

  • İç Denetim ve COSO ERM Yaklaşımı, 2. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 2010

  • Temel Göstergeler Işığında Türkiye de Yaşanan 1994 2001 2008 Finansal Krizlerinin İncelenmesi, 13. Ulusal Finans Sempozyumu, 2009