Bildiriler

  • Müzeleştirilmiş Göçler ve Bulgaristan Göçmeni Kadınlara Hatırlattıkları, 1989 Göçünün 30. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 2019

  • Etnik Azınlıktan Göçmen Konumuna Geçişte Bulgaristan Türklerinin Mesleki Sermayesi, 1989 Göçünün 30. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 2019

  • Mekânla Hafızanın Yeniden Kurgulanması: Terk Edilmiş Köyüne Dair Göçmenin Hafızasında Kalanlar, 2ICHUS International Congress of Human Studies, 2019

  • Toplumsalın Araştırılmasında Akademisyenlerin Yöntem Seçimi: Nitel Yöntem Hakkında Anahtar Bilgi Görüşmeleri, International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, 2019

  • Üniversite Öğrencilerinin Göçü Deneyimlemiş Kişilere İlişkin Tanımlamaları, International Black Sea Coastline Countries Symposium, 2019

  • Bir Hafıza Mekânı Olarak Kent Müzesi ve Yahudi Azınlığı: Kent Müzelerinde Azınlık Cemaatlerinin Temsili Üzerine Eleştirel Fenomenolojik Bir Çalışma, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2017