Makaleler

 • Türkiye?de Yeni Hayat?ı Biyopolitika ile Okumak: II. Meşrutiyet?ten Erken Cumhuriyet Yıllarına Hayat ve İktidar İlişkisi, Folklor/Edebiyat, 2020
  Uluslararası - SCOPUS, TR Dizin
  Eklemezler Sercan

 • TANITMA: M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya: Türkiye?nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye?ye Göçler. İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul 2015, 394 s., RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan

 • ERMAN, TAHİRE VE ÖZALOĞLU, SERPİL. BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ TOPLUMSAL BELLEK, MEKÂN VE KİMLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Akademik İncelemeler Dergisi, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan

 • An Alternative to the Over-Consumption Practice: Frugality of Immigrants from Bulgaria Living in Bursa, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan , Adiloğlu Selda

 • Hatırda Kalanlar: Bulgaristan Muhaciri Kadınların Anlatılarında Göç, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan

 • Bulgaristan Göçmenleri Ulus-Ötesilik ve Muhacirliğin Yeniden Üretimi, Journal of Turkish Studies, 2018
  Uluslararası - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda , Eklemezler Sercan