Makaleler

 • Hatırlanan Kentsel Mekân: Üniversite Öğrencilerinin Bursa İmgesi, İdealkent, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan

 • Bursa Hanlarının Güncel Kullanım Pratikleri ve Ziyaretçi Görüşlerinin Kültürel Mirasın Yaşatılması Bağlamında Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan , Adiloğlu Selda

 • ?Yakın Akraba Göçü? ve 1989 Göçü Süreçlerinde Bulgaristan?dan Türkiye?ye Göç Eden Kadınların Çalışma Hayatına Dair Deneyimleri, FE: Feminist Eleştiri, 2021
  Ulusal - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan , Adiloğlu Selda

 • What a Museum Cannot Bear Witness To: Bursa City Museum and the Representation of the Jewish Minority, Museum Worlds, 2021
  Uluslararası - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  Eklemezler Sercan

 • Türkiye?de Yeni Hayat?ı Biyopolitika ile Okumak: II. Meşrutiyet?ten Erken Cumhuriyet Yıllarına Hayat ve İktidar İlişkisi, Folklor/Edebiyat, 2020
  Uluslararası - (ESCI), SCOPUS, TR Dizin
  Eklemezler Sercan

 • Hatırda Kalanlar: Bulgaristan Muhaciri Kadınların Anlatılarında Göç, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan

 • M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya: Türkiye'nin Göç Tarihi 14. yüzyıldan 21. yüzyıla Türkiye'ye Göçler, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul 2015, 394 s., RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan

 • An Alternative to the Over-Consumption Practice: Frugality of Immigrants from Bulgaria Living in Bursa, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan , Adiloğlu Selda

 • ERMAN, TAHİRE VE ÖZALOĞLU, SERPİL. BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ TOPLUMSAL BELLEK, MEKÂN VE KİMLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Akademik İncelemeler Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan

 • Bulgaristan Göçmenleri Ulus-Ötesilik ve Muhacirliğin Yeniden Üretimi, Journal of Turkish Studies, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda , Eklemezler Sercan