Bildiriler

  • Okul Çağındaki Çocukların Ahlakı Tanımlarken Yaptıkları Çevre Atıflarının İncelenmesi, Psikolojide Çevre ve İklim Değişikliği Çalışmaları Sempozyumu, 2022

  • Examining Mental Contamination in the Context of Moral Foundations Theory, The 32nd International Congress of Psychology, 2021

  • Çocukların gözünden ayıp kavramı: Ahlaki ve uzlaşımsal alanlarda bir değerlendirme, Sosyal Psikolojide Ahlak Çalışmaları Ulusal Sempozyumu, 2021

  • Comprehensive Analysis of Political Orientations in Turkey: Differences and Similarities, International Society of Political Psychology (ISPP), 43rd Virtual Scientific Meeting, 2020

  • İlkokul Çocuklarının Ahlaka İlişkin Gündelik Kavramlarının İncelenmesi, III. Sosyal Psikoloji Kongresi, 2019

  • Exploring Naturalistic Conceptualizations about Morality of Children in Turkey, XVI European Congress of Psychology, 2019

  • Akademik Personel Dünyasına Bakış: Araştırma Görevlileri ve Doktor Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Çalışma, Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

  • The Relationship Between Values and Ambivalent Sexist Attitudes in Turkish University Students., XVI. European Congress of Psychology, 2019

  • Barışı Konuşmak: Ortaöğretim Öğrencilerinde Barışın Sosyal Temsilleri, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2016

  • İnsan Doğası Barışı Mümkün Kılmaz mı?, 5. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, 2016