Projeler

  • Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 2012, Üniversite -Kent İş Birliği Eylem Planı

  • BAP, , 0, Alt ve Üst Statülü Gruplarda Sosyal Kimliklere Yönelik Tehditler Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Sistemi Meşru Algılama Eğilimi İçgrup Dışgrup Yanlılığını Yordar mı

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 0, İlköğretim Öğrencilerine Yaşadıkları Çatışmaları Yapıcı Yollarla Çözmeyi Öğretebilir miyiz