Bildiriler

 • The Relationship Between Children?s Age and Sharing Behaviors: The Mediator Role Of Moral Reasoning, 19th European Conference on Developmental Psychology, 2019

 • Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Kolektif Eylem Niyetlerini Belirleyen Faktörler, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2018

 • Ahlaki Temellerin Politik Görüş Ve Dindarlık İle İlişkisi, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2018

 • Okul Öncesi ve İlkokul Dönemi Çocuklarının Saldırganlık Eğilimlerinin Ebeveyn Davranışları İle İlişkisi, II. Uluslar Arası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 2018

 • Olumlu Sosyal Davranıs? Gelis?imi Su?recinde Duygu Sosyalles?tirme, Gu?nlu?k Zorluklar ve Ebeveyn Amac?ları, III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 2018

 • Dating Violence Among University Students, 18th European Conference on Developmental Psychology, 2017

 • Farlılıkları Tolere Edememeyi Yordayan Bireysel Eğilimler, II. Sosyal Psikoloji Kongresi, 2017

 • Does The Conflict Resolution Style Predict Marital Adjustment, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2016

 • Dogmatizm Yetkecilik ve Sosyal Baskınlık Yönelimi Yaşam Doyumunu Nasıl Yordar, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2016

 • Mizah Stilleri İle Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkide Evlilik Uyumunun Aracı Rolünün Aktör Partner Etkileri Açısından İncelenmesi, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2016

 • Sosyal Kimlik Özdeşimi ve İç Grup Normunun İç Grup Yanlılığı ile İlişkisi, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2016

 • Ebeveyn Şiddeti ve Çocuk Yetiştirme Stilleri Ergenin Reaktif ve Proaktif Saldırganlığını Yordar mı?, I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 2014

 • Ergenlikte Reaktif Proaktif Saldırganlık Öfke ve Narsisizm İlişkisi, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2012

 • Narcissism Self Esteem and Aggression, 12th. European Congress of Psychology, 2011

 • Depresyon ve Adil Dünya İnancı, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2010

 • Sivil Toplum Kuruluşu Gönüllülerinin Adil Dünya İnançları Sosyal Baskınlık Yönelimleri ve Sistemi Meşru Algılama Düzeyleri, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2010

 • Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Çocuklara Barış Kültürünü Öğretmeyi Amaçlayan bir Eğitim Programının Öyküsü, II. Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencileri Kongresi, 2008

 • İlköğretim Öğrencilerine Yaşadıkları Çatışmaları Yapıcı Yollarla Çözmeyi Öğretebilir miyiz, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2008

 • Okul Öncesi Çocuklarının Empati Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Eğitim Çalışması ve Sonuçları, I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2006

 • Yaratıcı Drama Eğitimi ve Öğrenilmiş Güçlülük, XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2006

 • Türk ve Kırgız Üniversite Öğrencilerinde Adil Dünya İnancı, XIV.Ulusal Psikoloji Kongresi, 2006

 • İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Çatışma Çözümü Programı ve Psiko Sosyal Etkileri, I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2006

 • Adil Dünya İnancı, X. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2005

 • İlişki Türü ve Paylaşım İlkeleri Denklik Eşitlik ve İhtiyaç, XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2002

 • The Mediating Role of Moral Foundations in the Relationship Between Dogmatism, Social Dominance Orientation and Prejudices Towards Syrian Asylum Seekers, International Migration Researches Congress, 0

 • Prejudice Towards Syrian Refugees and Asylum Seekers: A Moral Foundations Theory Perspective, 32nd International Congress of Psychology, 0

 • Ergenlerde Saldırganlık, Narsisizm Ve Ebeveyn Davranışları., Uluslar Arası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi, 0

 • Descriptive Analysis of Perceived Realistic and Symbolic Threats from Syrian Asylum Seeker, International Congress of Migration Researches, 0

 • Gruplar Arası Bağlamda Özgeci Cezalandırma, ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ I. ULUSLARARASI ANKARA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ, 0

 • Duyguların ahlaki temeller ile ilişkisi, 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, 0