Makaleler

 • Conflict resolution styles as predictors of marital adjustment and marital satisfaction: an actor?partner interdependence model, Journal of Family Studies, 2022
  Uluslararası - SSCI
  Ünal Özge , Akgün Serap

 • Perceived Parental Violence, Sexism, and Attitudes towards Dating Violence against Women, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2022
  Uluslararası - TR DİZİN
  Ünal Özge , Er Vargün Gamze , Akgün Serap

 • Evlilikte Çatışma Çözme Stillerinin Evlilik Uyumu ve Doyumu ile İlişkisi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Ünal Özge , Akgün Serap

 • Yakın İlişkilerde Mizah Tarzları, Evlilik Uyumu ve Evlilik Doyumu İlişkisi, Nesne Psikoloji Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Ünal Özge , Akgün Serap

 • Adil Dünya İnancı ve Toplumsal Sonuçları, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Akgün Serap

 • A cross cultural comparison of Turkish and Kyrgyz students belief in a just world, Journal of Human Sciences, 2016
  Uluslararası - EBSCO
  Çırak Karadağ Sevinç , Akgün Serap

 • ERGENLİKTE REAKTİF VE PROAKTİF SALDIRGANLIĞIN,EMPATİ VE ÇOCUK YETİŞTİRME STİLLERİ İLE İLİŞKİSİ, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016
  Uluslararası - Index Copernicus
  Er Gamze , Akgün Serap

 • Bireysel ve Genel Adil Dünya İnancının Depresyon ile İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
  Uluslararası - Index Copernicus
  Uğur Düzgün , Akgün Serap

 • The effects of conflict resolution education on conflict resolution skills social competence and aggression in Turkish elementary school students, Journal of Peace Education, 2014
  Uluslararası - ERIC, ERA, Australian Education Index
  Akgün Serap , Araz Arzu

 • Ergenlikte Reaktif Proaktif Saldırganlık Öfke ve Narsisizm İlişkisi, Türk Psikoloji Dergisi, 2014
  Uluslararası - SSCI
  Aydın Arzu , Akgün Serap

 • Sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin sosyal sistemin meşruiyetine ilişkin algıları adil dünya inançları ve sosyal baskınlık yönelimleri, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2013
  Ulusal - INDEX Copernicus
  Necip Yıldırım , Serap Akgün

 • Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Bir Çatışma Çözümü Eğitim Programı Tanıtımı, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2010
  Uluslararası - EconLİT
  Akgün Serap , Araz Arzu

 • Empati Becerileri Eğitiminin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Empati Becerilerine ve Sorun Davranışlarına Etkisi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2008
  Uluslararası - PSYCInfo
  Huriye Kahraman , Serap Akgün

 • Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bir Çatışma Çözümü Eğitimi ve Psiko Sosyal Etkileri, Türk Psikoloji Dergisi, 2007
  Uluslararası - SSCI
  Serap Akgün , Arzu Araz , Sevinç Çırak Karadağ

 • The Effects of Situation and Learned Resourcefulness on Coping Responses, Social Behavior and Personality, 2004
  Uluslararası - SSCI
  Akgün Serap

 • Bölüşümsel Adalet Normlarının Çevresel Belirleyicileri İlişki Türü ve Sorumluluk Yükleme, Türk Psikoloji Dergisi, 2004
  Uluslararası - SSCI
  Akgün Serap

 • Learned Resourcefulness Moderates the Relationship between Academic Stress and Academic Performance, Educational Psychology, 2003
  Uluslararası - Scopus
  Serap Akgün , Joseph Cıarrochı