Kitaplar

Bölgesel ve Küresel Gelişmeler Işığında ULluslararası Göçler

Bölüm Adı: Müslüman "Yugoslav"ların Türkiye'ye Sessiz Göçleri, ADİLOĞLU SELDA, Yayın Yeri:Nobel Yayın, Editör:Kaldık, Behçet, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:224, Bölüm Sayfaları: 143-164, 2022 - Kitap Bölümü

-

Sosyal, Beşeri ve İdari Bililerde Akademik Çalışmalar 

Bölüm Adı: Toplumsalın Araştırılmasında Akademisyenlerin Yöntem Seçimi: Nitel Yöntem Hakkında Anahtar Bilgi Görüşmeleri, EKLEMEZLER SERCAN,ADİLOĞLU SELDA, Yayın Yeri:Ivpe, Editör:Prof. Dr. Zafer GÖLEN Prof. Dr. Hasan BABACAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1279, Bölüm Sayfaları:868-881 - Kitap Bölümü

-

Sözsüz İletişim Şehir Efsanesi Olarak Beden Dili, Kitap: YALÇIN ALEMDAR MUSTAFA,ADİLOĞLU SELDA, Yayın Yeri:Akçağ, Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:543, 2018 - Ortak Kitap

-

Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri

Bölüm Adı: Lisansüstü Çalışmaların Balkan Ülke ve Halklarına Bakışı, ADİLOĞLU SELDA, Yayın Yeri:NOBEL, Editör:Ali ACARAVCI, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:543, ISBN:978-605-7928-25-2, Bölüm Sayfaları:573-593 - 2018 -  Kitap Bölümü

-

Current Debates in Sociology Philosophy

Bölüm Adı: Çalışma ve Göç: Çalış(may)an Göçmen Kadınlar, ADİLOĞLU SELDA, Yayın Yeri:IJOPEC, Editör:Şükrü Aslan Bora Erdağı, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:119, ISBN:978-1-912503-38-4, Bölüm Sayfaları:11-22, 2018 - Kitap Bölümü