Bildiriler

  • Göç Çalışmalarında Bir Alt-Konu: Göçmen Kadınlar, Uluslaarası Göç ve Kadın Sempozyumu, 2018

  • Employment And Migration: (Non)Employed Migrand Women/Çalışma Ve Göç: Çalış(may)an Göçmen Kadınlar, 7. International Congress on Current Debates in Social Science, 2018

  • Muhtarlar Arasında Balkan Göçmenlerinin Bilinirliği: Öznel Deneyim Yoluyla Ötekini Kabul, 2nd International Conference on NewApproaches in Social Sciences andHumanities, 2018

  • Doğu Makedonya Türklerinde Yaşam Sorunu ve Döviz Göçü, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, 2015

  • Makedonya, Radoviş?in Anadolu Yörükleri, 20. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 2015

  • Doğu Makedonya?da Kadınsallaşan Göçler ve Makedonya, Alikoç Köyü Örneği, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, 2013

  • Alikoc koyunden Anadoluya davulun sesi hos gelir, ULUSLARARASI BALKAN SEMPOZYUMU, 2012

  • Makedonya, Alikoç Köyünde Çocuk Olmak, Balkan Harbi?xxnin 100. Yılı Hâtırâsına III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, 2012