Bildiriler

 • Kir Kadininin Failliğini ?Anlati?sinda Aramak, TMMOB 3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sempozyumu, 2021

 • Mekânla Hafızanın Yeniden Kurgulanması: Terk Edilmiş Köyüne Dair Göçmenin Hafızasında Kalanlar, 2ICHUS International Congress of Human Studies, 2019

 • Toplumsalın Araştırılmasında Akademisyenlerin Yöntem Seçimi: Nitel Yöntem Hakkında Anahtar Bilgi Görüşmeleri, International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, 2019

 • Üniversite Öğrencilerinin Göçü Deneyimlemiş Kişilere İlişkin Tanımlamaları, International Black Sea Coastline Countries Symposium, 2019

 • Göç Çalışmalarında Bir Alt-Konu: Göçmen Kadınlar, Uluslaarası Göç ve Kadın Sempozyumu, 2018

 • Employment And Migration: (Non)Employed Migrand Women/Çalışma Ve Göç: Çalış(may)an Göçmen Kadınlar, 7. International Congress on Current Debates in Social Science, 2018

 • Muhtarlar Arasında Balkan Göçmenlerinin Bilinirliği: Öznel Deneyim Yoluyla Ötekini Kabul, 2nd International Conference on NewApproaches in Social Sciences andHumanities, 2018

 • Doğu Makedonya'nın Anadolu Kültürü ve Yörükleri, 1. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi, 2015

 • Makedonya, Radoviş?in Anadolu Yörükleri, 20. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 2015

 • Doğu Makedonya Türklerinde Yaşam Sorunu ve Döviz Göçü, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, 2015

 • Doğu Makedonya?da Kadınsallaşan Göçler ve Makedonya, Alikoç Köyü Örneği, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, 2013

 • Makedonya, Alikoç Köyünde Çocuk Olmak, Balkan Harbi?xxnin 100. Yılı Hâtırâsına III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, 2012

 • Alikoç Köyü?nden Anadolu?ya Davulun Sesi Hoş Gelir, Balkan Savaşları?nın Yüzüncü Yılında Uluslararası Balkan Sempozyumu: Balkanlar?da Dostluk ve İşbirliği,, 2012

 • Etnik Azınlıktan Göçmen Konumuna Geçişte Bulgaristan Türklerinin Mesleki Sermayesi, 1989 Göçünün 30. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 0