Makaleler

 • Demirtaş Ceyhun. Ah Şu Biz Kara Bıyıklı Türkler. İstanbul: Asi Kitap, 2017, 363 sayfa, ISBN: 6059331036, Türkiyat Mecmuası, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda

 • Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları, OPUS, 2018
  Uluslararası - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda

 • Sınırın Yasal ?Kaçak?ları: Makedonyalı Kaçak Gelinler, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda

 • Sabahattin EYÜBOĞLU, Mavi ve Kara İSTANBUL: İş Bankası Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-458-175-1, 1999, 259 Sayfa., Türkiyat Mecmuası, 2018
  Uluslararası - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda

 • Makedonya, Radoviş Türklerinin Türkçe Eğitiminde Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
  Uluslararası - Google Scholar, TR Atıf Dizisi, Asos İndeks
  Adiloğlu Selda , Hasan Elvin

 • Gilan Türklerinde, Türkçe Eğitimine İlişkin Sorunlar Ve ÇözümÖnerileri, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
  Uluslararası - Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Asos İndeks
  Adiloğlu Selda , Mustafa Celal

 • Kadınların Çalışmalarına Yönelik Tutumlar: Türkiye Ve Makedonya Örnekleminin Karşılaştırılması, Nesne Psikoloji Dergisi, 2015
  Uluslararası - ASOS Index, CEEOL, Türk Psikiyatri Dizini, DOAJ, ERIH PLUS, Index Copernicus Ve Ulrich?xxs Periodicals Directory (ProQuest)
  Sönmez Burçak , Adiloğlu Selda

 • Alikoç Köyü (Makedonya) Özelinde Kadının Evlilik Göçü, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2013
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Adiloğlu Selda