Makaleler

 • Bursa Hanlarının Güncel Kullanım Pratikleri ve Ziyaretçi Görüşlerinin Kültürel Mirasın Yaşatılması Bağlamında Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan , Adiloğlu Selda

 • Türkiye?deki Sosyal Bilim Yayınlarında ?Sözlü Tarih?in Kullanımı: Bir Meta-Analiz, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi - CTAD, 2021
  Uluslararası - ESCI Emerging Sources Citation Index
  Adiloğlu Selda

 • Batı Trakya?da Asimilasyon, Unutturma ve (Toponimi Özelinde) İsim Değişikliği, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2021
  Ulusal - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda

 • Batı Trakya?da Nüfussuzlaşan Türk Köyleri: Dağkaramusa Köyü Örneği, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi / Journal of Balkan Research Institute, 2021
  Uluslararası - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  Adiloğlu Selda , Pehlivan Hüseyin

 • ?Yakın Akraba Göçü? ve 1989 Göçü Süreçlerinde Bulgaristan?dan Türkiye?ye Göç Eden Kadınların Çalışma Hayatına Dair Deneyimleri, FE: Feminist Eleştiri, 2021
  Ulusal - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan , Adiloğlu Selda

 • An Alternative to the Over-Consumption Practice: Frugality of Immigrants from Bulgaria Living in Bursa, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Eklemezler Sercan , Adiloğlu Selda

 • Demirtaş Ceyhun. Ah Şu Biz Kara Bıyıklı Türkler. İstanbul: Asi Kitap, 2017, 363 sayfa, ISBN: 6059331036, Türkiyat Mecmuası, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda

 • Sınırın Yasal ?Kaçak?ları: Makedonyalı Kaçak Gelinler, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda

 • Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları, OPUS, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda

 • Bulgaristan Göçmenleri Ulus-Ötesilik ve Muhacirliğin Yeniden Üretimi, Journal of Turkish Studies, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda , Eklemezler Sercan

 • Sabahattin EYÜBOĞLU, Mavi ve Kara İSTANBUL: İş Bankası Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-458-175-1, 1999, 259 Sayfa., Türkiyat Mecmuası, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Adiloğlu Selda

 • Makedonya, Radoviş Türklerinin Türkçe Eğitiminde Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Adiloğlu Selda , Hasan Elvin

 • Gilan Türklerinde, Türkçe Eğitimine İlişkin Sorunlar Ve ÇözümÖnerileri, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
  Ulusal - Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Asos İndeks
  Adiloğlu Selda , Mustafa Celal

 • Anadolu'dan Makedonya'ya Yönelen ve Yerleşenler, Yörükler, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2015
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Adiloğlu Selda

 • Kadınların Çalışmalarına Yönelik Tutumlar: Türkiye Ve Makedonya Örnekleminin Karşılaştırılması, Nesne Psikoloji Dergisi, 2015
  Ulusal - ASOS Index, CEEOL, Türk Psikiyatri Dizini, DOAJ, ERIH PLUS, Index Copernicus Ve Ulrich?xxs Periodicals Directory (ProQuest)
  Sönmez Burçak , Adiloğlu Selda

 • Alikoç Köyü (Makedonya) Özelinde Kadının Evlilik Göçü, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2013
  Uluslararası - ESCI Emerging Sources Citation Index
  Adiloğlu Selda