Bildiriler

  • YÜKSEK PERFORMANSLI TAŞIT GÜVENLİK SİSTEMLERİNİNGELİŞTİRİLMESİ, 4. International Conference on Material Science and Technology, 2019

  • Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Araç Ön Tampon Kirişinin Eksenel Dinamik Yük Altında Çarpışma Performansının Araştırılması, International Engineering and Science Symposium ?19 Siirt, 2019

  • Effect of Forming History on Crashworthiness of a Spot-Welded and Double-Hat Elliptical Thin-Walled Tube, International Engineering and Science Symposium ?19 Siirt, 2019

  • AL2024 ve AZ31 Hafif Metal Alaşımları ile DP600 Çeliğinin Energy Sönümleme Kapasitelerinin araştırılması, 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC?18), 2018

  • Taşıt Tampon Malzemesi Olarak Alüminyum Alaşımlarının Kullanılmasının Taşıt Çarpışma Performansına Etkisi, 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC?18), 2018

  • Taşıtlarda Kullanılan Enerji Yutuculardaki Geometrik Değişikliklerin Çarpışma Performansına Etkisinin İncelenmesi, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET?17 Bitlis), 2017

  • OTOMOBİLLERDE KULLANILAN DARBE EMİCİLERİN ŞEKİLLENDİRME GEÇMİŞİ DİKKATE ALINARAK YENİ NESİL SEZGİSEL YÖNETEMLER İLE OPTİMUM TASARIMI, 17. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 2016