Bildiriler

  • Osmanlı Taşra Örgütlenmesi ve Örgütlerin Ortaklıkçı Demokrasi Sistemi Benzerliği, Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, 2019