Bildiriler

  • Osmanlı Taşra Örgütlenmesi ve Örgütlerin Ortaklıkçı Demokrasi Sistemi Benzerliği, Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

  • AB ÜYELIĞI SONRASI ÇEKYA VE DEĞIŞEN SIYASAL DINAMIKLER, 6. BİLTEK ULUSLARARASI BİLİM VE TEKNOLOJİDE GÜNCEL GELİŞMELER KONGRESİ, 0