Makaleler

 • Gürcistan Demokrasisine Dair Bir Tartışma, Aksaray Üniversitesi, 2022
  Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO)
  Kaya Karabulut Seda

 • ETNO-SEMBOLİST KURAMA BİR ÖRNEK: FUAT KÖPRÜLÜ?NÜN ETNİK KÖKEN ANLATISI, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Kaya Seda

 • OSMANLI TAŞRA ÖRGÜTLENMESİ VE BU ÖRGÜTLERİN ORTAKLIKÇI DEMOKRASİ SİSTEM İLE BENZERLİKLERİ, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 2019
  Uluslararası - Google Scholar, ESJI, CiteFactor, Sobiad
  Kaya Seda

 • SOFİYYE RİCALİ VE KADIZADELİLER TARTIŞMASININ TOPLUMA YANSIMASI: EVLİYA ÇELEBİ ÖRNEĞİ, ACADEMIC REVIEW OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 2019
  Uluslararası - Cite Factor, Google Scholar
  Kaya Seda