Makaleler

 • The prioritization of natural-historical based ecotourism strategies with multiple-criteria decision analysis in ancient UNESCO city: Iznik-Bursa case, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, 2019
  Uluslararası - SCI
  Demir Alp Sara , Sayan Atanur Gül

 • Landscape Dynamics Changes of the Protected Mary Valley, Turkey, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Demir Sara

 • DETERMINING SUITABLE ECOTOURISM AREAS INPROTECTED WATERSHED AREA THROUGH VISIBILITYANALYSIS, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Demir Sara

 • Ecotourism Strategy with Multi-Criteria Decision Making in Iznik, Internatıonal Journal of Landscape Architecture Research, 2019
  Uluslararası - ResearchBib, Google Scholar
  Demir Alp Sara , Sayan Atanur Gül

 • Energy Efficient Landscape Design Proposals in Trabzon City Center, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Demir Sara , Koç Seren

 • Effect of Climate Change and Contribution of Water Conservation in Urban Landscape Design, JOURNAL of SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), 2018
  Uluslararası - INDEX COPERNICUS, CITEFACTOR, SOBIAD, ESJI
  Bayramoğlu Elif , Demir Sara

 • Doğal Alanlarin Rehabilitasyon ve Iyileştirme Etkisinin Değerlendirilmesi: Eymir Gölü, Ankara Örneği, Journal of the International Scientific Research, 2018
  Uluslararası - DOAJ SIS
  Pouya Sima , Demir Sara

 • EFFECT OF CLIMATE CHANGE AND CONTRUBUTION OF WATER CONSERVATION IN URBAN LANDSCAPE DESIGN, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 2018
  Uluslararası - SOBIAD
  Bayramoğlu Elif , Demir Sara

 • Peyzaj Planlamada Peyzaj Ekolojisi Yaklaşımı., Türkiye Peyzaj araştırmaları Dergisi, 2018
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Demir Sara , Demirel Öner

 • Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Gereği Tarihi ve Arkeolojik Yeni Bir Yaklaşım., Journal of the International Scientific Researches, 2018
  Uluslararası - DOAJ SIS
  Demir Sara , Demirel Öner

 • Integrated Multi-Criteria Decision-Making Methods for the Sustainability of Historical?Cultural Structures on the Trabzon Coastline, Sustainability, 2017
  Uluslararası - SSCI
  Ozdemir ısık Buket , Demir Sara

 • Ecotourism Proposal for Protecting Areas: National Park in Austria and Long Lake Nature Park in Turkey, Journal of Balcan Ecology, 2017
  Uluslararası - Zoological Record
  Demir Sara , Özdemir ışık Buket

 • Peyzaj Mimarlığında Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı, The Journal of International Social Research, 2017
  Uluslararası - EBSCO
  Pouya Sima , Demir Sara

 • Ecotourism Potential for Protecting Areas: National Park in Austria and Long Lake Nature Park in Turkey, Journal of Balkan Ecology, 2017
  Uluslararası - Zoological Record
  Demir Sara , Ozdemir ısık Buket

 • Historical Landscape Classifıcation and Assessment, Journal of the International Scientific Research, 2017
  Uluslararası - DOAJ SIS
  Demir Sara , Demirel Öner

 • Engelli çocuklara yönelik oryantiring oyunları, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 2017
  Uluslararası - ESCI TR DİZİN DOAJ
  Pouya Sima , Demir Sara , Demirel Öner

 • Meryemana Vadisi Örneğinde Tarihi Peyzaj Karakter Sınıflandırması, Plant Dergisi, 2017
  Ulusal -
  Demir Sara

 • Bahçe Sanatı:Espalye, Plant Dergisi, 2017
  Ulusal -
  Cındık Akıncı Yasemin , Demir Sara

 • Orienteering plays for disabled children, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Pouya Sima , Demir Sara , Demirel Öner

 • Historical Landscape Classification and Assessment, Journal of the International Scientific Researches, 2017
  Uluslararası - JF And DRJI INDEKS
  Demir Sara , Demirel Öner

 • Integrated Multi-Criteria Decision-Making Methodsfor the Sustainability of Historical?CulturalStructures on the Trabzon Coastline, sustainability, 2017
  Uluslararası - SSCI
  Özdemir ışık Buket , Demir Sara

 • Quantitative SWOT Analysis for Prioritizing Ecotourism Planning Decisions in Protected Areas Igneada Case, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, 2016
  Uluslararası - SCI
  Demir Sara , Eşbah Tunçay Hayriye , Akgün Aliye Ahu

 • Korunan Havzalarda Peyzaj Değişimi ve Peyzaj Karakter Analizi ile Peyzaj Planlama Yaklaşımı: Meryemana Vadisi Örneği, Trabzon, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, 2016
  Ulusal - ASOS Index, Araştirmax
  Demir Sara , Demirel Öner

 • Bazı Anı Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkeleri Açısından İrdelenmesiAnalysis Some Memorial Gardens in terms of Design Principles, MİMARLIK BİLİMLERİ VE UYGULAMALARI DERGİSİ, 2016
  Ulusal - GoogleScholar
  Demir Sara , Pouya Sima , Demirel Öner

 • Açik işletme maden ocaklarindaki bitkisel iyileştirme çalişmalarinin peyzaj mimarliği öğrencilerine göre değerlendirilmesi, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, 2015
  Ulusal - ASOS Index, Araştirmax
  Özdemir ışık Buket , Demir Sara

 • Multi function Greenway Model Trabzon example, Journal of Balkan Ecology, 2015
  Uluslararası - ZOOLOGICAL RECORD
  Kurdoğlu Banu ÇİÇek , Demir Sara , Kurt Sultan Sevinç