Bildiriler

 • Ambalaj Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik., Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 2018

 • Kayın Ve Ladin Ağaçlarının Odun-Su İlişkilerinin Araştırılması, Uluslararası Su ve Çevre Sempozyumu, 2018

 • EFFECTS OF PULP STORAGE CONDITIONS ON DEINKED PULP OPTICAL PROPERTIES, ORENKO 2018, 2018

 • TREATMENT OF WASTE WATER FROM FLOTATION DEINKING PROCESS WITH ACTIVETED CHARCOAL, ORENKO 2018, 2018

 • 1 3 dimetilol 4 5 dihidroksietilenüre DMDHEU kullanımının ambalaj kağıtlarında su absorbsiyonu üzerine etkisi, I. Uluslararası basım teknolojileri sempozyumu, 2015

 • Farklı orman depolarında bulunan tomrukları hasarsız test cihazlarıyla incelenerek tomruk kaliteleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, 3. Ulusal Mobilya Kongresi, 2015

 • Toner uzaklaştırmada ultrasonik enerji uygulaması, I. Uluslararası basım teknolojileri sempozyumu, 2015

 • Artvin Hamamlı ve Ardanuç Orman Depolarında Bulunan Tomrukların Fakkop 3d Akustik Tomografi (Odun Tomografi) Cihazı İle İncelenerek Kalite Sınıflarının Belirlenmesi, II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU?Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre?22-24 Ekim 2014 - Isparta, 2014

 • Ultrasonik Test Teknikleriyle İncelenen Dikili AğaçOdunlarindaki Ölçüm Sonuçlarini Olumsuz EtkileyenFaktörler ve Çözüm Önerileri, II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU?Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre?22-24 Ekim 2014 - Isparta, 2014

 • The effective damage in forestry enterprises selling storage and precautions., III. National Black Sea Forestry Congress,, 2010

 • Investigation of Factors Affecting Reliability of Fakopp 3D Acoustic Tomograph Wood Tomograph Device Used for Determining of Wood Defects in Forestry Industry, International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October 2013, Artvin,

 • Effects of FAS deinking on the removal of main colours of oil based inks from uncoated and coated office papers, XXI TECNICELPA Conference and Exhibition / VI CIADICYP 2010, 12-15 October, 2010, Lisbon, Portugal.,

 • Solid Density and Dot Gain Properties of Alkali Sized Some Recycled Papers, XXI TECNICELPA Conference and Exhibition / VI CIADICYP 2010, 12-15 October, 2010, Lisbon, Portugal.,

 • Adsorption of sizing emulsion on various cellulosic fibres, 2nd Int. Symp. on Sustainable Development (ISSD 2010), 8-9 June, 2010, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,

 • Performance of Recycled Fibre on the Runnability of Paper Machine, First International Workshop, Novel Technologies in Pulp and Paper Industry Turkey, 28th-29th September 2005, K.Maraş, Turkey,

 • Sizing of lignocellulosic fibers in papermaking, First International Workshop, Novel Technologies in Pulp and Paper Industry Turkey, 28th-29th September 2005, K.Maraş, Turkey,

 • Characterization of the deformational behaviour of fibrous networks, In: Proceedings of the International Conference Chemical Technology of Wood, Pulp and Paper, 17-19 September 2003, Bratislava,

 • The impact of secondary fibre on corrugated board and waste paper classification system, 2nd International Packaging Congress and Exhibition Proceedings, 30 May-1 June 2001, İzmir,

 • Introducing the project of Artvin s Arboretum, International Scientific Practical Conference Dedicated to 100th anniversery of Batumi Botanical Garden, Batumi, Georgia, 8-10 May, 2013,

 • Situation of paper based waste in Turkey, In:Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries ISWA International Congress 2002,

 • The characterization and disposal methods of the flotation deinking sludge in the recycled fiber mill, In: Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries ISWA International Congress 2002,

 • Kağıt Geri Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı, Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu, Karabük Üniversitesi, 16-17 Kasım 2012,

 • Kağit ve kağit geri dönüşümü hakkinda ilköğretim öğrencilerinin bilgi düzeyinin ölçülmesi ve çevre bilincinin oluşturulmasi, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2012,

 • Beyaz kağıt üretiminde dolgu maddesi tutunma denemeleri, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, K. Maraş,

 • Flotasyon mürekkep gidermede CMYK renk sistemlerinin uzaklaştırılma performansları, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010,

 • Orman işletmeleri satış depolarında etkili olan zararlar ve alınabilecek önlemler, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010,

 • Atık gazete ve magazin kağıtlarının mürekkebinin giderilerek yeniden değerlendirilmesinde kullanılan NaOH miktarının hamurun kalıntı mürekkep miktarı renk ve verim değerleri üzerine etkisi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010,

 • Atık kağıtların yeniden değerlendirilmesinde mürekkep giderme etkinliğini ölçmek için kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin karşılaştırılması, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010,

 • Kağıt endüstrisinde lifsel hammadde kullanımı ve orman kaynakları yönetimi, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15-16 Mayıs 2002, Artvin.,

 • Kağıt endüstrisinde sekonder lif kullanımı ve orman kaynaklarının korunmasına etkisi, III. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrencileri Kongresi 6-7 Mayıs, İstanbul.,