Makaleler

 • Investigation of the evolution of hydrophobicity and wettability of paper in multi-color printing process, Cellulose Chemistry and Technology, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Aydemir Cem , Karademir Arif , İmamoğlu Sami , Altay Bilge Nazlı , Fleming Paul D , Tutak Doğan

 • Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Tufan Mürşit , Güleç Türker , Akbaş Selçuk , İmamoğlu Sami

 • Effect of oil based CMYK process inks on tearing characteristics of paper, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2014
  Uluslararası - Orman Endüstri
  Atik Celil , Aydemir Cem , İmamoğlu Sami

 • The Effects of Sodium Percarbonate and Perborate Usage on Pulping and Flotation Deinking Instead of Hydrogen Peroxide, BioResources, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Peşman Emrah , İmamoğlu Sami , Ersoy Kalyoncu Evren , Kırcı Hüseyin

 • Sarıçam tomruklarında mavi renklenme zararı ve satış fiyatı üzerine etkileri, AÇÜ Orman Fakültesi Dergisi,, 2013
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Komut Osman , İmamoğlu Sami , Öztürk Atakan

 • Effects of flotation deinking on the removal of main colors of oil based inks from uncoated and coated office papers, BioResources, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  İmamoğlu Sami , Karademir Arif , Peşman Emrah , Aydemir Cem

 • Flotasyon süresinin mürekkep giderme işlemi ve hamur kalitesine etkisi, AÇÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2012
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  İmamoğlu Sami , Peşman Emrah

 • Kâğıt geri dönüsümünde enzim ve ultrasonik enerji kullanımı, Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi, 2012
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Karademir Arif , Karahan Selim , İmamoğlu Sami , Ertaş Murat

 • Effects of Filler Content and Coating on the Water and Oil Based Ink Interactions with a Paper Surface, International Journal of Polymeric Materials, 2010
  Uluslararası - SCI Expanded
  Aydemir Cem , Karademir Arif , İmamoğlu Sami

 • Pretreatment by Ceriporiopsis subvesmispora and Phlebia subserialis of wheat straw and its impact on subsequent soda AQ and kraft AQ pulping, Roumanian Biotechnological Letters, 2008
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ateş Saim , Nı Y , Atik Celil , İmamoğlu Sami

 • Odun yongalarının beyaz çürüklük mantar ile ön işlem yapılmasının polisülfür antrakinon kraft kağıt hamurunun dövme ve kağıt özeliklerine etkisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2007
  Uluslararası - Orman
  Atik Celil , İmamoğlu Sami

 • Effects of dry strength resin and surfactant addition on the paper made from pulps with different freeness level, Journal of Applied Sciences, 2007
  Uluslararası - Scopus
  Karademir Arif , İmamoğlu Sami

 • Effect of alum rosin sizing on the properties of some wastepaper grades, Biotechnology, 2007
  Uluslararası - Scopus
  Karademir Arif , Özdemir Ferhat , İmamoğlu Sami

 • Effects of biological pre treatment of pine chips on the beating performance of kraft pulp, Progress in Natural Science, 2007
  Uluslararası - SCI Expanded
  İmamoğlu Sami , Atik Celil

 • Impact of xylanase pre treatment on peroxide bleaching stage of bio kraft pulp, International Biodeterioration & Biodegradation, 2006
  Uluslararası - SCI Expanded
  Atik Celil , İmamoğlu Sami , Bermek Hakan

 • Fatigue of fibrous and polymer impregnated fibrous networks subjected to cyclic loading, Appita Journal, 2006
  Uluslararası - SCI Expanded
  İmamoğlu Sami , Atik Celil

 • Soil stabilization of forest roads sub base using lime mud waste from the chemical recovery process in alkaline pulp mill, Journal of Applied Sciences, 2006
  Uluslararası - Scopus
  Eroğlu Habip , Acar Hafiz Hulusi , Üçüncü Osman , İmamoğlu Sami

 • Deinkability efficiency of waste office paper printed using a duplicating machine, Journal of Applied Sciences, 2006
  Uluslararası - Scopus
  İmamoğlu Sami

 • Determination of specific beating energy applied on certain pulps in valley beater, The Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2005
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  İmamoğlu Sami , Atik Celil , ıan Valchev

 • Kraft kağıt hamuru fabrikası kimyasal geri kazanma ünitesinde oluşan anorganik atığın kireç çamuru orman yolu stabilizasyonunda değerlendirilmesi, KAÜ Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2005
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Eroğlu Habip , İmamoğlu Sami , Acar Hafiz Hulusi

 • Influence of corn steep liquor in nutrient medium over productivity of biopulping fungus ceriporiopsis subvermispora, Anadolu University Journal of Science and Technology, 2005
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Atik Celil , İmamoğlu Sami

 • Atık kağıt kullanan kağıt karton fabrikalarında ortaya çıkan mikrobiyolojik sorunlar, KAÜ Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2005
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  İmamoğlu Sami , Karademir Arif , Atik Celil

 • Crack propagations and fatigue characteristics of some handmade papers, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2004
  Uluslararası - SCI Expanded
  Karademir Arif , İmamoğlu Sami , Çetin Nihat Sami

 • Failure mechanism in newsprint subjected to cyclic loading and crack retardation by impregnated polymer obstacle, O Papel, Monthly Journal of Pulp and Paper Technology, 2004
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  İmamoğlu Sami , Karademir Arif , Atik Celil , Mogollon Gladys

 • Friction phenomenon in paper reasons and solutions, Inpaper International Journal, 2003
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Karademir Arif , İmamoğlu Sami

 • An overview on the paper deterioration, Inpaper International Journal, 2002
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Karademir Arif , İmamoğlu Sami , Prıest Dj

 • Kağıt kadar yaşlı bir hammadde Atık kağıt, Laminart Dergisi, 2000
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  İmamoğlu Sami

 • Laminatlar ve laminatlarda kağıt malzemenin kullanımı, Laminart Dergisi, 1999
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  İmamoğlu Sami , Gürboy Kemalettin Bahattin