Projeler

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2019, Yaşamın Her Alanında Bitkiler II

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2019, Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) Yayılışının Yoğunluk Oranına ve Ekolojik Özelliklerine Göre Haritalanması-Orman Genel Müdürlüğü

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2019, Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) ile Kimyasal Savaş Olanaklarının Araştırılması

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2019, İğne Yapraklı Türlerde Boş Tohum Oluşumu Ve Dağılımının Tespiti

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2019, Leptoglossus occidentalis (Heidemann) İle Mücadelede Termal Kaynaklı Tuzak Geliştirilmesi ve Etkinliklerinin Belirlenmesi

 • -Tübitak 1002, Araştırmacı, 2019, Bursa, Karacabey Subasar (Longoz) Orman Topraklarında Depolanan Organik Karbon MiktarınınÇevresi Alanlarıyla (Karasal Orman, Tarım, Otlak Ve Kumul) Karsılastırılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Yükselti ve Bakının Uludağ Göknarının (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana MATTF.) ölü örtü miktarı, toprak özellikleri ve toprak organik karbon ve toplam azot depolama kapasitesi üzerine etkisinin araştırılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü?nde yayılış gösteren gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa) populasyonlarının yağ verimlerinin belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü?nde Yayılış Gösteren Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa) Popülasyonlarının Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Biyo-gübrelerin Orman Fidanlarında Kullanımı ve Fidan Karakteristiklerine Etkileri

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2015, Salebin (Orchis italica) Sera Ortamında Tohumdan Üretilmesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2014, Orman Fidanlıkları İçin Çekilebilir Tip Yastık İlaçlama Ekipmanının Tasarımı ve Prototipinin Yapılması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2012, Çam Keseböcekleri Thaumetopoea spp ile Mücadelede Tırtıl Yakalama Tuzağı EGE TRAP Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Belirlenmesi

 • Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Araştırmacı, 2012, Otomatik Budama Makinası Tasarımı ve Prototip Üretimi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2008, Sakız (Pistacia Lentiscus var. Chia (Duham)?nın Aşılama Yoluyla Çoğaltılması

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2008, Tuzlu ve Alkali Topraklara Sahip Olan İzmir Sasalı?da Ağaçlandırmada Kullanılacak Uygun Bitki Türlerinin Belirlenmesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2003, Defne (Laurus nobilis L.)?nin Çelikle Üretilmesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2003, Defne (Laurus nobilis L.)?nin Kaplı Fidan Üretimi ve Arazideki Dikim Başarısı (Seferihisar Örneği)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2001, Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 1997, Yaprak Üretimi Amacıyla Defnelik (Laurus nobilis L.) Tesisi İzmir-Urla Örneği