Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü?nde yayılış gösteren gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa) populasyonlarının yağ verimlerinin belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü?nde Yayılış Gösteren Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa) Popülasyonlarının Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Biyo-gübrelerin Orman Fidanlarında Kullanımı ve Fidan Karakteristiklerine Etkileri

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2015, Salebin (Orchis italica) Sera Ortamında Tohumdan Üretilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, Ege ve Güney Marmara Bölgesinde Geyik Elması (Malus trilobata) Gen Kaynaklarının Belirlenmesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2014, Orman Fidanlıkları İçin Çekilebilir Tip Yastık İlaçlama Ekipmanının Tasarımı ve Prototipinin Yapılması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2014, Kızılçam ve Anadolu Karaçamı Doğal Karışık Meşcerelerinde Gençleştirme Denemeleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Örneğinde İlk Bulgular

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2012, Çam Keseböcekleri Thaumetopoea spp ile Mücadelede Tırtıl Yakalama Tuzağı EGE TRAP Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Belirlenmesi

 • Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Araştırmacı, 2012, Otomatik Budama Makinası Tasarımı ve Prototip Üretimi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2008, Sakız (Pistacia Lentiscus var. Chia (Duham)?nın Aşılama Yoluyla Çoğaltılması

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2008, Tuzlu ve Alkali Topraklara Sahip Olan İzmir Sasalı?da Ağaçlandırmada Kullanılacak Uygun Bitki Türlerinin Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2004, İzmir Yöresinde Defne (Laurus nobilis L.) Orijin Denemeleri

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2003, Defne (Laurus nobilis L.)?nin Çelikle Üretilmesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2003, Defne (Laurus nobilis L.)?nin Kaplı Fidan Üretimi ve Arazideki Dikim Başarısı (Seferihisar Örneği)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2001, Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 1997, Yaprak Üretimi Amacıyla Defnelik (Laurus nobilis L.) Tesisi İzmir-Urla Örneği