Bildiriler

 • Anıt Ağaçların Bakımı Onarımı ve SürdürülebilirliğininBursa Kenti Örneğinde İrdelenmesi, 10th International Ecology Symposium, 2020

 • Endemik Taksonların Korunması ve Tür Koruma Eylem Planları-Protection of Endemic Taxons and Species Protectıon Action Plans, 10th International Ecology Symposium, 2020

 • Bursa Karacabey Subasar Ormanlarında Dişbudak ve KızılağacınKök Kütle Miktarının Belirlenmesi-Determination of Root Mass of Ash and Alder in Bursa KaracabeyFloodplain Forests, 10th International Ecology Symposium, 2020

 • Tarihi Yapıları Tehdit Eden İstilacı Bitki Türleri, 10th International Ecology Symposium, 2020

 • Comparison of Turkey?s wetland management approaches to international wetland policies in terms of the role of wetlands in carbon cycling: An example from Bursa Karacabey floodplain forests, 2nd International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2019): ?Human and Nature Oriented Forest Engineering?, 2019

 • USE OF VETIVER (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) on FOREST LANDS FOR EROSION AND FİRE CONTROL, International Conference on Sustainable Natural Resources Management under Global Change, 2019

 • Comparison of Turkey?xxs wetland management approaches to international wetland policies in terms of the role of wetlands in carbon cycling: An example from Bursa Karacabey floodplain forests, 2nd International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2019), Human and Nature Oriented Forest Engineering, 2019

 • Situation of the Western Conifer Seed Bug Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) (Heteroptera: Coreidae) in Turkey and Maxent modeling for Predicting Current and Future Potential Distribution, International Congress on Agriculture and Forestry Research, 2019

 • Machines Use for Control of Weeds in Forest Nurseries, 2nd International Symposium ofForest Engineering and Technologies FETEC 2019?Human and Nature Oriented Forest Engineering, 2019

 • Kirlenmiş Akar veya Durgun Suların Bitkilerle Temizlenmesinde Alternatif Yöntem, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 2018

 • Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa Moench.)?da Çiçek Yağ Verimini Etkileyen Ekofizyolojik Özellikler, 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, 2018

 • Güney Marmara ve Ege Bölgesindeki Geyik Elması (Malus trilobata C.K. Schneid.) Gen Kaynakları, 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, 2018

 • Salep (Orchis italica)?in yetişme ortamı özellikleri, 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, 2018

 • Budama Uygulamaları Yapılan Gümüşi Ihlamur (Tilia Tomentosa Moench.)?da Çiçeklenme Sürecinin Belirlenmesi, 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, 2018

 • The Physiological Factors That Affects Distribution of Natural Populations of Silver Lime (Silver Linden - Tilia tomentosa Moench.), International Symposium ?People-Forest-Science? (PEFOSS 2018), 2018

 • Güney Marmara ve Ege Bölgesindeki Geyik Elması (Malus trilobata C.K. Schneid.) Gen Kaynakları, 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, 2018

 • PROPAGATION OF MASTIC(PISTACIA LENTISCUS VAR. CHIA)UNDER CONTROLLED GREENHOUSE ENVIRONMENT BYGRAFTING, I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATICPLANTS: ?NATURAL and HEALTHY LIFE?, 2017

 • Slope Stability Planting Measures in Forest Roads and Exemplary Slope Planting Model, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), 2016

 • An Invasive Species Leptoglossus occidentalis Heidemann How Does It Affect Forestry Activities, INTERNATIONAL FORESTRY SYMPOSIUM, 2016

 • DISTRIBUTION of Leptoglossus occidentalis Heidemann, (1910) IN TURKEY AND ITS IMPACT ON STONE PINE FORESTS, Mediterranean pine nuts from forest and plantation, 2016

 • Mechanical Trap for Capture of Pine Processionary Caterpillar (Thaumetopoea pityocampa (Den.Schiff.) and Survey Method, Methodology of Forest İnsect and Disease Survey in Central Europe, IUFRO Working Party Meeting, 2015

 • Anacamptis sancta salep orkidesinde yaprak gübresiuygulamasının yumru iriliğine etkisi, 3. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2014

 • Salep Orkidelerinde Tohumdan Üretim, XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2014

 • Salep Orkidelerinde Vejetatif Üretim, XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongres, 2014

 • Salep Orkidelerinin İn-Vivo koşullarda Tohumdan Üretimi, 3. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2014

 • Damla Sakızı (Pistacia lentiscus L.var. chia Duham) İçin Anaç Olarak Kullanılabilecek Pistacia Türlerinin Çöğür Gelişme Özellikleri, 3. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2014

 • Ege Bölgesi Salep Orkideleri, 3. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2014

 • Salep Orkidelerinin Tarla Şartlarında Üretimi, 3. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2014

 • First Year İnterim Results of Traps Developed for Catching Pine Processionary Moth (Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) Caterpillars, IUFRO Joint Meeting, 7-03-01 Cone and Seed Insects, 7-03-14 Entomological Research in Mediterranean Forest Ecosytems, 7-03-06 Integrated Management of Forest Defoliating Insects, 2014

 • Clonal Propagation of Bay tree Laurus nobilis L Using Cuttings, 8. International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding, 2013

 • Pollination Fertilization Relations and Effects of Climatic Factors on Yield of Stone Pine (Pinus pinea L), iNTERNATİONAL CAUCASİAN FORESTRY SYMPOSİUM, 2013

 • EGE BÖLGESİNİN SALEP ORKİDELERİ, XI. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, 2013

 • Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Fiziki İmkanları, Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 2012

 • Climate factors and their relation regarding cone yield of stone pine Pinus pinea L in the Kozak Basin Turkey, International Meeting on Mediterranean Stone Pine for Agroforestry, 2011

 • Vetiver Bitkisinin (Vetiveria zizanioides (L) Nash) Erozyon Kontrolü Çalışmalarında Kullanımı, Kurak ve Yarı Kurak Alan Yönetimi Çalıştayı, 2011

 • Defne (Laurus nobilis L.)?nin Doğal Yayılış Alanlarındaki Toprak Özellikleri, 2. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2011

 • Defne (Laurus nobilis L.) Yaprağı Uçucu Yağ Oranlarının Yörelere göre Değişimi, 2. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri sempozyumu, 2011

 • Sediment Kontrolünde Vetiver (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) Bitkisi, 5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 2011

 • Baraj Havzalarında Yangın sonrasında Oluşabilecek ve Taşınabilecek Kül Miktarlarının Belirlenmesi ve Oluşturabileceği Etkiler, 5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 2011

 • Salep Orkidelerinin Kültüre Alınmasında Karşılaşılan Yabancı Ot Sorunları İle Kimyasal ve Mekanik Mücadele Yöntemleri, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 2011

 • Suçeker (Polyacrylamide) Maddelerin Ağaçlandırma Çalışmalarında Kullanılması, Kurak ve Yarıkurak Alan Ağaçlandırmaları Çalıştayı, 2006