Makaleler

 • ENAT Karacabey endüstriyel ağaçlandırma yatırımında hasılat ve iç karlılık analizi, Ormancılık Araştırma Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Erkan Neşat , Ok Kenan , Parlak Salih

 • Bursa-Karacabey subasar ormanlarının kavak ve fıstıkçamı plantasyonlarına dönüştürülmesinin toprak karbon ve azot stoklarına etkisinin araştırılması, Ağaç ve Orman, 2020
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Sarıyıldız Temel , Parlak Salih , Tanı Mert

 • Türk yaylarında kullanılan ağaç türleri ve özellikleri-Tree species and properties used in Turkish bows, Ağaç ve Orman, 2020
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Parlak Salih

 • Datça (Phoenix theophrasti Greuter) ve Gölköy (Phoenix theophrasti Greuter subsp. golkoyana Boydak) hurmalarının tohum özelliklerine katkılar, Ağaç ve Orman, 2020
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Parlak Salih , Yiğit Mehtap

 • Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench.)?da aşı başarısı üzerine aşı yöntemi ve zamanının etkileri, Turkish Journal of Forestry, 2020
  Uluslararası - Scopus Cabı Tubıtak
  Turna Ahmet Turan , Ayan Sezgin , Parlak Salih , Yılmaz Ergin , Gülseven Orhan , Akın Şeyma Selin

 • Soil Characteristics of Natural Silver Linden (Tilia tomentosa Moench.) Populations, Bioresourges, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Parlak Salih , Tetik Erdem

 • Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) doğal popülasyonlarında çiçek yağ verimini etkileyen fizyografik faktörler, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Parlak Salih , Gönültaş Oktay , Hamurcu Harun

 • Orman fidanlıklarında yabancı otlarla mücadelede EFRICAD ekipmanı kullanımının maliyet analizi, Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Göksu Emre , Parlak Salih , Boza Zülfü

 • Güney Marmara ve Ege Bölgesindeki geyik elması (Malus trilobata C.K. Schneid.) gen kaynakları, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Yılmaz Mustafa , Parlak Salih , Kalkan Mehmet

 • Determining the edge effect of pine processionary moth(Thaumetopoea pityocampa) in its horizontal distributionin the stand, Journal of Forestry Research, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Parlak Salih , Özçankaya İkbal Meltem , Batur Mustafa , Akkaş Mehmet Emin , Boza Zülfü , Toprak Özgür

 • Clonal propagation of mastic tree (Pistacia lentiscus var. chia Duham.) in outdoor beds using different rootstock and grafting techniques, Journal of Forestry Research, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Parlak Salih

 • Biyogübre uygulamasının Cupressus arizonica ve Acer saccharum L.fidanlarının bazı morfolojik özelliklerine etkisi, Ormancılık Araştırma Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Parlak Salih , Yılmaz Mustafa , Özgün Orkun

 • Efficiency of funnel traps in controlling pine processionary moth, Journal of Plant Diseases and Protection, 2018
  Uluslararası - SCI
  Parlak Salih , Özçankaya İkbal Meltem , Batur Mustafa , Akkaş Mehmet Emin , Boza Zülfü , Toprak Özgür

 • Mikrobiyal gübre uygulamasının karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) fidanlarının bazı morfolojik özelliklerine etkisi, Ormancılık Araştırma Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Parlak Salih , Güner Dilek

 • An Invasive Species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) How Does It Affect Forestry Activities?, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Parlak Salih

 • Kültüre alınan Anacamptis sancta parsellerinde yabancı otlarlamücadelede kimyasal ve mekanik yöntemlerin etkinliğinin belirlenmesi, Ormancılık Araştırma Dergisi, 2016
  Ulusal - CROSSREF
  Parlak Salih

 • Micropropagation of centennial tertiary relict trees of Liquidambar orientalis Miller through meristematic nodules produced by cultures of primordial shoots, Trees, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Bayraktar Meltem , Hayta Şadiye , Parlak Salih , Gürel Aynur

 • Chemical Composition and Efficiency of Bio Oil Obtained from Giant Cane Arundo donax L as a Wood Preservative, Bio Resources, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Temiz Ali , Akbaş Selçuk , Panov Dmitri , Terziev Nasko , Alma Mehmet Hakkı , Parlak Salih , Köse Demirel Gaye

 • Sığla (Liquidambar orientalis Miller)?xxda Alternatif Vejetatif Üretim yöntemi, Orman Mühendisliği, 2012
  Ulusal -
  Parlak Salih

 • Karaburun Yarımadasında Yayılış Gösteren Salep Orkideleri ve Bazı Toprak Özellikleri, Ziraat Mühendisliği, 2012
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Parlak Salih , Tutar Mehmet

 • Anatomical examination of root formation onbay laurel Laurus nobilis L cuttings, Journal of Plant Bıology Research, 2012
  Uluslararası - COPERNİCUS
  Parlak Salih , Cuming Devrim Semizer

 • Anacamptis sancta Salep Orkidesinin Yumru Oluşturma özellikleri ve Çiçek Sapının Yumru İriliğine Etkisi, Ziraat Mühendisliği, 2011
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Parlak Salih

 • Pestalotiopsis guepinii newly reported to cause dieback on Pistacialentiscus var chia in Turkey, Plant Pathology, 2010
  Uluslararası - SCI Expanded
  Göre Mehmet Erhan , Parlak Salih , Aydın Mehmet Hadi

 • Ormacılık Araştırma Müdürlüğü Araştırma Personeli İçin Performans Ölçütleri, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Şafak İsmail , Parlak Salih

 • Role of Abscisic Acid and Proline Treatment on Induction of Antioxidant Enzyme Activities and Drought Tolerance Responses of Laurus nobilis L Seedlings, C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, 2007
  Ulusal - Index Copernicus
  Aktaş Lale , Türkyılmaz Ünal Bengü , Akça Hülya , Parlak Salih

 • Effects of IBA and Cutting Dates on the Rooting Ability ofSemi Hardwood Kiwifruit Actinidia deliciosa A Chev Cuttings, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2004
  Ulusal - CABI
  Üçler Ali Ömer , Parlak Salih , Yücesan Zafer