Makaleler

 • The Linkage Among Sea Transport, Trade Liberalization and Industrial Development in the Context of CO2: An Empirical Investigation From China, Frontiers in Environmental Science, 2021
  Uluslararası - SCI Expanded
  Kalaycı Salih , Özden Cihan

 • Relationship between Life Expectancy, Foreign Direct Investment and Trade Openness: Evidence from Turkey, Montenegrin Journal of Economics, 2021
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Beşe Emrah , Kalaycı Salih

 • The Nexus Between International Trade, Financial Development and Economic Growth: The Case of South Korea , Revista Argentina de Clinica Psicologica, 2020
  Uluslararası - Ebsco
  Kalaycı Salih , Özden Cihan

 • Küresel Bağlamda Ticaret Liberalizasyonunun Yüksek Katma Değerli Ürünlerin İhracatına Etkisi: Türkiye Örneği, Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Kalaycı Salih

 • Applied Analysis of International Trade Theories for Automotive and Agricultural Sectors in terms of Companies Declaring Concordat, Revista Argentina de Clinica Psicologica, 2020
  Uluslararası - ProQuest
  Demir Özkan , Kalaycı Salih , Ertugan Ahmet

 • Türkiye?de Sıcak Para Girişleri ve Cari Açık Arasındaki İlişki, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Barbaros Mutlu , Kalaycı Salih , Bakır Demet

 • Finansal Serbestleşmenin Türkiye Ekonomisine Etkileri: 1992 Q1-2002 Q4 ve 2003 Q2-2018 Q2 Dönemlerinin Analizi, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2019
  Ulusal - Index Copernicus, EbscoHOST, Asos
  Barbaros Mutlu , Kalaycı Salih

 • Testing the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: Evidence from Egypt, Kenya and Turkey, International Journal of Energy Economics and Policy, 2019
  Uluslararası - SCOPUS
  Beşe Emrah , Kalaycı Salih

 • Türkiye?de Gıda İhracatı, Gıda Fiyatları ve Enflasyon Arasındaki Nedenselliğin Analizi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Barbaros Mutlu , Kalaycı Salih , Bakır Demet

 • Testing the Transportation-induced Environmental Kuznets Curve Hypothesis: Evidence from Eight Developed and Developing Countries, International Journal of Energy Economics and Policy, 2019
  Uluslararası - SCOPUS
  Özkan Turgut , Yangınlar Gözde , Kalaycı Salih

 • Environmental Kuznets Curve (EKC): Empirical Relationship Between Economic Growth, Energy Consumption, and CO2 Emissions: Evidence from 3 Developed Countries, Panoeconomicus, 2019
  Uluslararası - SSCI
  Beşe Emrah , Kalaycı Salih

 • Türkiye?de Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketiminin Cari Açık Üzerindeki Etkisi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 2018
  Ulusal - Asos Dergipark İndex Copernicus
  Barbaros Mutlu , Par Alp , Kalaycı Salih

 • Relationship between GDP, Foreign Direct Investment and Export Volume: Evidence from Indonesia, International Journal of Trade, Economics and Finance, 2017
  Uluslararası - Engineering Technology Digital Library, ProQuest, Crossref, Electronic Journals Library, DOAJ , EBSCO, And Ulrich?xxs Periodicals Directory
  Mahadıka ıman Naufal , Kalaycı Salih , Altun Nihal

 • Opec Ülkelerindeki Enerji Tüketimi, Co2 Salınımı ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki, Route Educational and Social Science Journal, 2017
  Ulusal - Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Scilit, Directory Of Research Journals İndexing, CiteFactor, SJournals
  Korkmaz Nuri , Kalaycı Salih , Öztürk Ayhan

 • Dışsal Faktörlerin Ulaşım Sektörüne Etkisi: Lojistik Firmalarından Kanıtlar, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Kalaycı Salih

 • Kuzey Avrupa ve Latin Amerika Ülkeleri Arasında Gelir Dağılımı Adaletsizliği Açısından Ekonometrik Bir Analiz, Turkish Studies, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Kalaycı Salih , Öztürk Ayhan , Gündüz Mehmet Akif

 • Türkiye?de Eğitim, İşsizlik ve Enflasyona Dayalı Gelir Dağılımı Adaletsizliği, Turkish Studies, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Kalaycı Salih , Öztürk Ayhan

 • Küreselleşen Dünyada Kadın Eğitiminin Gayri Safi Milli Hasıla?ya Etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Kalaycı Salih , Öztürk Ayhan

 • Türkiye?de Eğitim Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi: Ekonometrik bir Analiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Öztürk Ayhan , Kalaycı Salih , Korkmaz Nuri

 • Tarım Ürünleri İhracatında Döviz Kuru ve Petrol Fiyatlarının Etkisi: Türkiye Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Gündüz Mehmet Akif , Kalaycı Salih , Afşar Bilge

 • Barriers in Implementing Reverse Logistics: Evidence from Turkey, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Yangınlar Gözde , Kalaycı Salih

 • The Effects of Economic Growth and Foreign Direct Investment on Air Transportation: Evidence from Turkey, International Business Research, 2016
  Uluslararası - CrossRef, EBSCOhost, EconBiz, EconLit, ECONIS, EconPapers, ERA, Google Scholar, IDEAS, JEL, Lockss, NewJour, Open J Gate, PKP Open Archives Harvester, RePEc, SHERPA/RoMEO, Ulrich?xxs, Universe Digital Library, ZBW German National Library Of Economics
  Kalaycı Salih , Yangınlar Gözde

 • The Impact of Export Volume and GDP on USA ?s Civil Aviation in between 1980 - 2012, International Journal of Economics and Finance, 2016
  Uluslararası - EBSCOhost, EconLit, ERA, Gale?xxs Academic Databases, Google Scholar, IDEAS (RePEc), JEL, Lockss, NewJour, Open J Gate, PKP Open Archives Harvester, RePEc, SHERPA/RoMEO, Standard Periodical Directory, Ulrich?xxs, Universe Digital Library
  Kalaycı Salih , Yazıcı Sabire

 • Interactions between Economic Growth, FDI and Islamic Banking Development in Turkey, International Journal of Business and Management, 2016
  Uluslararası - EBSCOhost, Electronic Journals Library, Google Scholar, Lockss, National Library Of Australia, NewJour, Open J Gate, PKP Open Archives Harvester, SHERPA/RoMEO, Standard Periodical Directory, The Excellence İn Research For Australia (ERA), Ulrich?xxs, Universal Digital Library
  Kalaycı Salih , Tekin Behiç Efe

 • Railway Transport Liberalization: A Case Study of Various Countries in the World, Journal of Management and Sustainability, 2016
  Uluslararası - BASE, Crossref, EBSCOhost, EconBiz, Google Scholar, JournalTOCs, LOCKSS, NewJour, Open J Gate, PKP Open Archives Harvester, RePEc, SHERPA/RoMEO, UC Riverside Library, Ulrich?xxs, Universe Digital Library, WorldCat
  Özkan Turgut , Yangınlar Gözde , Kalaycı Salih

 • Potential of Railway Transport Liberalization in Turkey, Journal of Economics, Business and Management, 2016
  Uluslararası - DOAJ, Engineering Technology Library, Electronic Journals Library, Ulrich?xxs Periodicals Directory, MESLibrary, Google Scholar, Crossref And ProQuest
  Özkan Turgut , Yangınlar Gözde , Kalaycı Salih

 • The Relationship Between China?s Airway Freight In Terms of Carbon Dioxide Emission and Export Volume, International Journal of Economic Perspectives, 2015
  Uluslararası - SCOPUS, ECONLIT
  Kalaycı Salih , Köksal Cihat

 • The Impact of Hofstede?s Indices on Global Innovation Index, The International Journal of Social Sciences, 2015
  Uluslararası - Genamics, Journal Seek, Ulrichsweb, Google Scholar
  Kalaycı Salih