Bildiriler

 • Catalitic Pyrolysis and Characterization of Peach (Prunus persica) Wood, III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, 2019

 • Co-Pyrolysis Behavior of Rice Stalk Biomass and Pulper Plastic Waste: Products Distributions and Characterization of Bio-Oil, International Congress of Energy, Economic and Security, 2018

 • Recreational Use of Protected Areas Found in the Eastern Black Sea Region, II. International Sustainable Tourism Congress, 2018

 • Hızlandırılmış UV Yaşlandırma Etkisine Maruz Bırakılan Kayın ve Ladin Odunlarının Yüzey Pürüzlülüğü ve Renk Ölçümü Üzerine Etkileri, Uluslararası Su ve Çevre Sempozyumu, 2018

 • Pyrolysis Characteristics of Black Pine (Pinus nigra L.) Bark for Bio-Oil Production: Effect of Pyrolysis Temperature, International Congress of Energy, Economic and Security, 2018

 • The Effect of Microwave and Hydrodestillation Methods on the Chemical Composition of Essential Oil Obtained from Juniper Cones, 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, 2018

 • Kayın Ve Ladin Ağaçlarının Odun-Su İlişkilerinin Araştırılması, Uluslararası Su ve Çevre Sempozyumu, 2018

 • The Effect of Seasonal Conditions on the Flue Gas (O2, CO, CO2, NOx) Values Formed by the Combustion of Wood Material, International Forest Products Congress, 2018

 • The determination of the physical and mechanical properties of scotch pine by impregnating with oak tannin and timber care impregnation materials, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2017

 • Indication of the Screw Withdrawal Strength of Scotch Pine (Pinus sylvestris L.) Wood Impregnated with Quechua and Different Boron Compounds, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 2017

 • The analysis of the effects of open door conditions on the physical and mechanical characteristics of sessile oakwood impregnated with natural and artificial substances, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2017

 • DOĞAL VE KİMYASAL EMPRENYE MADDELERİ İLE EMPRENYE EDİLEN SEDİR (Cedrus libani A.Rich.) ODUNUNUN DİRENÇ ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ, 4. ULUSLARARASI MOBİLYA VE DEKORASYON KONGRESİ, 2017

 • Impact of several impregnation materials and varnishes on gases analysis of scotch pine left in the weather conditions, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2017

 • The effects of outdoor conditions on the combustion properties of scotch pine (Pinus sylvestris l.) wood, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2017

 • Pamukta Ilişkilendirme Haritalaması Yöntemiyle Gossypol Ile Ilişkili Markörlerin Belirlenmesi, 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 2017

 • THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF OPEN DOOR CONDITIONS ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF SESSILE OAKWOOD IMPREGNATED WITH NATURAL AND ARTIFICIAL SUBSTANCES, 4. ULUSLARARASI MOBİLYA VE DEKORASYON KONGRESİ, 2017

 • Features Design and Traditional Architecture of the Eastern Black Sea House, II. International Furniture Congress, 2016

 • The Effects of Seasonal Changes on the Combustion Duration of the Cedar Cedrus libani A Rich and Oriental Spruce Picea orientalis Lipsky Wood Samples, II. International Furniture Congress, 2016

 • Architectural Features of Historical Mansion in Gumushane, II. International Furniture Congress, 2016

 • Effects of Outdoor Environmental Conditions on the Combustion Characteristics of Sessile Oak Wood, International Conference on Education in Mathematics, Science&Technology, 2016

 • The Impact of Weather to Scots Pine Wood Impregnated With Natural and Synthetic Impregnate Materials, International Conference on Education in Mathematics, Science&Technology, 2016

 • Gümüşhane İlinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımı Ve Turizm Potansiyeli, Doğu Karadeniz Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 2015

 • Saunaların Önemi ve Tarihsel Gelişimi, 3. Ulusal Mobilya Kongresi, 2015

 • Black rosehip Rosa pimpinellifolia L Belonging to Non wood Forest Products Naturally Grow at Gümüşhane Region, 3. International Non-Wood Forest Products Symposium, 2014

 • The Medical Herbs In Gumushane Flora and The Applicable Fields, 2. NATİONAL NON WOOD FOREST PRODUCT SYMPOSİUM, 2011

 • Kızılçam Pinus brutia Ten da Reçine Kelebeği Dioryctria sylvestrella Ratz ve Gövde Reçinesinin Uçucu Yağ Miktarları, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 2011

 • Pamuk G barbadense L Çiçeklerinde Gossypol Beze Değişimi, I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 2011

 • Pamuk Çiçeklerinde G hirsutum L Gossypol Beze Değişimi, IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 2011

 • Orman Ürünleri Sanayisinde Sentetik Tutkallara Alternatif Olarak Doğal Tutkalların Kullanılması, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Pamuk Tohumlarında Hidropriming Uygulamasının Soğuk Şartlarda Çimlenmeye Etkisi, VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009

 • Defne Artıklarından Piroliz Metodu İle Sentetik Sıvı Yakıt Üretimi, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 2008

 • Okaliptüs Eucalyptus camaldulensis Odun Tozlarından Poliüretan Esaslı Köpüklerin Üretilmesi, I. Ulusal Okaliptus Sempozyumu, 2008

 • Alternatif Enerji Kaynağı Katı Atıklardan Yakıt Briketi Üretimi, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 2008

 • NaCl ün Farklı Pamuk Türü Tohumlarının Düşük Sıcaklıktaki Çimlenme Oranlarına Etkisi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008

 • New Resol Type Wood Adhesive from Liquefied a Cotton Stalks Gossypium hirsutum L, Proceedings of the COST E49 international workshop, Bled, Slovenia,, 2008

 • Pamuk Gossypium spp Bitkisinde Bulunan Gossypol Maddesinin Özellikleri ve Kullanım Alanları, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008

 • Tetraploid Pamuk Gossypium spp Genotiplerinde Lif Kalite Özellikleri, GAP V. Tarım Kongresi, 2007

 • Farklı Pamuk Genotiplerinde G barbadense L Gossypol Beze Sayısı ve Dağılımı, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 2007

 • Research on Yield and Production Capacity of Pine nut Pinus pinea L Type of Kahramanmaraş, 1st International Non-wood Forest Symposium, 2006

 • Ladin Kabuklarından Fenol Formaldehit Tipi Tutkalların Üretimi ve Uygulanması, Ladin Sempozyumu, 2005

 • Gazlaştırma Tekniği İle Biyokütleden Temiz Enerji Üretimi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 2005

 • Atıklardan Yakıt Briketi Üretimi, 1.Çevre ve Ormancılık Şurası, 2005

 • Alternatif Enerji Kaynağı Biyoetanolün Üretimi ve Önemi, 1.Çevre ve Ormancılık Şurası, 2005

 • Kahramanmaraş Yöresinde Yetişen Doğu Çınarı Platanus orientalis Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri ve Kullanım Alanları Üzerine Araştırmalar, 1.Çevre ve Ormancılık Şurası, 2005

 • Kondense Tanenin Sülfürik Asit Ortamında Phenol İle Sıvılaştırılması ve Formaldehit İle Polimerleştirilmesi, Polimer İşleme ve Geri Kazanımı Sempozyumu, 2004

 • K Maraş Tipi Çam Fıstığının Pinus nigra L Verimliliği ve Dünya Pazarındaki Yeri, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 2004

 • Tokat Yöresinde Kullanılan Geleneksel Bitkilerin Etnobotaniksel Özellikleri, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2004

 • Enerji Üretiminde Lignoselülozik Maddelerin Kullanımı ve Piroliz Yöntemi İle Biyolojik Yakıt Yağı Üretimi, Biyoenerji Sempozyumu, 2004

 • Osmaniye Yöresinde Kullanılan Geleneksel Bitkilerin Etnobotaniksel Özellikleri, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2004

 • K Maraş Yöresinde Kullanılan Geleneksel Bitki Türleri ve Kullanım Yerleri, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2004