Makaleler

 • Composition of Antimicrobial and Antioxidant Activities and Chemical Components of Essential Oil from Flowers and Leaves of Pyrus elaeagnifolia Pallas in Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 2022
  Uluslararası - SCI
  Fidan Muhammed Said , Öz Mehmet , Üçüncü Osman , Baltacı Cemalettin , Karataş Şeyda Merve

 • Gümüşhane yöresinde yetişen Ribes petraeum Wulfen (Frenk Üzümü) bitkisinden uçucu yağının elde edilmesi, kimyasal içerik ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Karataş Şeyda Merve , Öz Mehmet , Fidan Muhammed Said , Baltacı Cemalettin , Üçüncü Osman

 • Determination of Antimicrobial and Antioxidant Activities and Chemical Components of Volatile Oils of Atropa belladonna L. Growing in Turkey, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2021
  Uluslararası - SCI Expanded
  Öz Mehmet , Fidan Muhammed Said , Baltacı Cemalettin , Üçüncü Osman , Karataş Şeyda Merve

 • Biobased Rigid Polyurethane Foam Prepared from Apricot Stone Shell-based Polyol for Thermal Insulation Application-Part 2: Morphological, Mechanical, and Thermal Properties, BioResources, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Fidan Muhammed Said , Ertaş Murat

 • Biobased Rigid Polyurethane Foam Prepared from Apricot Stone Shell-based Polyol for Thermal Insulation Application, Part 1: Synthesis, Chemical, and Physical Properties, BioResources, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Fidan Muhammed Said , Ertaş Murat

 • Optimization of Liquefaction Parameters of Cotton Burrs (Gossypium hirsutum L.) for Polyurethane-Type Isolation Foams, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2020
  Uluslararası - ESCI
  Fidan Muhammed Said , Ertaş Murat

 • A Study on Noise Levels of Machinery Used in Lumber Industry Enterprises, WOOD RESEARCH, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Fidan Muhammed Said , Yaşar Şekip Şadiye , Komut Osman , Yaşar Mehmet

 • Physical and Mechanical Properties of Wood Impregnated with Quebracho and Boron Compounds, FORESTIST, 2019
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Fidan Muhammed Said , Adanur Hakan

 • Kara Ardıç (Juniperus sabina L.) Kozalaklarından Elde Edilen Uçucu Yağın Kimyasal Bileşimi Üzerine Mikrodalga ve Hidrodestilasyon Yöntemlerinin Etkisi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Ertaş Murat , Fidan Muhammed Said , Kaya Salih , Angın Naile

 • Hızlandırılmış UV Yaşlandırma Etkisine Maruz Bırakılan Kayın ve Ladin Odunlarının Yüzey Pürüzlülüğü ve Renk Ölçümü Üzerine Etkileri, İklim Değişikliği ve Çevre, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Fidan Muhammed Said , Ertaş Murat , Kaya Salih , Karademir Arif

 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Öz Mehmet , Adanur Hakan , Fidan Muhammed Said , Komut Osman

 • Determination Of Certain Properties Of Scotch Pine (Pinus Sylvestris L.) Wood Which is impregnated With Boron Compounds and Quechua, WOOD RESEARCH, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Şen Selim , Fidan Muhammed Said , Alkan Elif , Yaşar Şekip Şadiye

 • Tara ve Farklı Borlu Bileşikler ile Emprenye Edilen Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Vida Tutma Direncinin Belirlenmesi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Alkan Elif , Şen Selim , Fidan Muhammed Said , Yaşar Şekip Şadiye

 • Combustion properties of impregnated spruce ( Picea orientalis L.) wood, Construction and Building Materials, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yaşar Şekip Şadiye , Fidan Muhammed Said , Yaşar Mehmet , Atar Musa , Alkan Elif

 • Doğal ve Kimyasal Emprenye Maddeleri ile Emprenye Edilen Sedir (Cedrus libani A.Rich.) Odununun Direnç Özelliklerinin Tespiti, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Yaşar Mehmet , Yaşar Şekip Şadiye , Fidan Muhammed Said , Ertaş Murat , Altunok Mustafa

 • The Technological Properties of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) Impregnated with Boron Compounds and Natural Materials, BioResources, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Adanur Hakan , Fidan Muhammed Said , Yaşar Şekip Şadiye

 • DETERMINATION OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF SCOTCH PINE BY IMPREGNATING WITH OAK TANNIN AND TIMBER CARE IMPREGNATION MATERIALS, Eurasian Journal of Engineering Sciences and Technology, 2017
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yaşar Mehmet , Fidan Muhammed Said , Yaşar Şekip Şadiye , Uysal Elif Rabia , Altunok Mustafa

 • THE EFFECTS OF OUTDOOR CONDITIONS ON THE COMBUSTION PROPERTIES OF SCOTCH PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) WOOD, Eurasian Journal of Engineering Sciences and Technology, 2017
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yaşar Şekip Şadiye , Atar Musa , Yaşar Mehmet , Fidan Muhammed Said

 • THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF OPEN DOOR CONDITIONS ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF SESSILE OAKWOOD IMPREGNATED WITH NATURAL AND ARTIFICIAL SUBSTANCES, Eurasian Journal of Engineering Sciences and Technology, 2017
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yaşar Mehmet , Yaşar Şekip Şadiye , Fidan Muhammed Said , Uysal Elif Rabia , Altunok Mustafa

 • IMPACT OF SEVERAL IMPREGNATION MATERIALS AND VARNISHES ON GASES ANALYSIS OF SCOTCH PINE LEFT IN THE WEATHER CONDITIONS, Eurasian Journal of Engineering Sciences and Technology, 2017
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yaşar Şekip Şadiye , Atar Musa , Yaşar Mehmet , Fidan Muhammed Said

 • Pamukta İlişkilendirme Haritalaması Yöntemiyle Gossypol ile İlişkili Markörlerin Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Bardak Adem , Fidan Muhammed Said , Dağgeçen Elif , Tekerek Halil , Çelik Sadettin , Parlak Döne , Hayat Khezir

 • Bazı Pamuk Çeşitlerinin (Gossypium hirsitum L.) Çiğitlerinin Kimyasal Kompozisyonu in vitro Gaz Üretimi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası - EBSCO
  Kaplan Mahmut , Fidan Muhammed Said , Kökten Kağan , Ülger İsmail

 • Combustion properties of impregnated spruce (Picea orientalis L.) wood, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yaşar Şekip Şadiye , Fidan Muhammed Said , Yaşar Mehmet , Atar Musa , Alkan Elif

 • Influences of Seasonal Alterations on the Burning Characteristics of Impregnated and Surface Treated Chestnut Castanea sativa Mill Wood, WOOD RESEARCH, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yaşar Şekip Şadiye , Fidan Muhammed Said , Yaşar Mehmet , Atar Musa , Alkan Elif

 • Combustion Characteristics of Impregnated and Surface treated Chestnut Castanea sativa Mill Wood Left Outdoors for One Year, BioResources, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Fidan Muhammed Said , Yaşar Şekip Şadiye , Yaşar Mehmet , Atar Musa , Elif Alkan

 • Effect of seasonal changes on the combustion characteristics of impregnated cedar Cedrus libani A Rich wood, Construction and Building Materials, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Fidan Muhammed Said , Yaşar Şekip Şadiye , Yaşar Mehmet , Atar Musa , Alkan Elif

 • CHARACTERIZATION OF THE COMBUSTION PARAMETERS OF IMPREGNATED AND VARNISHED CEDAR WOOD Cedrus libani A Rich, Forest Products Journal, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Fidan Muhammed Said , Yaşar Şekip Şadiye , Yaşar Mehmet , Atar Musa , Alkan Elif

 • Determining the Effect of Seasonal Variation in Spruce Picea orientalis L Wood Treated with Various Impregnations on Combustion Resistance, BioResources, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yaşar Şekip Şadiye , Fidan Muhammed Said , Yaşar Mehmet , Atar Musa , Alkan Elif

 • Features Design and Traditional Architecture of the Eastern Black Sea House, Muğla Journal of Science and Technology, 2016
  Uluslararası - The Directory Of Research Journal Indexing (DRJI)
  Fidan Muhammed Said , Yaşar Şekip Şadiye , Yaşar Mehmet , Alkan Elif

 • The Effects of Seasonal Changes on the Combustion Duration of the Cedar Cedrus libani A Rich and Oriental Spruce Picea orientalis Lipsky Wood Samples, Muğla Journal of Science and Technology, 2016
  Uluslararası - TR DİZİN
  Fidan Muhammed Said , Yaşar Şekip Şadiye , Yaşar Mehmet , Atar Musa , Alkan Elif

 • Architectural Features of Historical Mansion in Gumushane, Muğla Journal of Science and Technology, 2016
  Uluslararası - TR DİZİN
  Yaşar Şekip Şadiye , Fidan Muhammed Said , Yaşar Mehmet

 • Saunaların Yapım Teknikleri ve Tek Kişilik Konut Tipi Sauna Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
  Ulusal - EBSCO
  Mustafa Altınok , Barış Kale , Yaşar Mehmet , Yaşar Şekip Şadiye , Alkan Elif , Fidan Muhammed Said

 • Saunaların Önemi ve Tarihsel Gelişimi, Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, 2016
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Kale Barış , Altınok Mustafa , Yaşar Mehmet , Yaşar Şekip Şadiye , Alkan Elif , Fidan Muhammed Said

 • Chemical Composition of Oleoresin and Larvae Gallery Resin of Pinus Brutia Attacked by Dioryctria Sylvestrella Ratz, Drvna industrija, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Öz Mehmet , Deniz İlhan , Okan Onur Tolga , Fidan Muhammed Said

 • Bitkisel Hammaddelerden Elde Edilen Biyodizelin Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Kullanılması, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015
  Ulusal - TR DİZİN
  Fidan Muhammed Said , Alkan Elif

 • Preparation and characterization of biodegradable rigid polyurethane foams from the liquefied eucalyptus and pine woods, WOOD RESEARCH, 2014
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ertaş Murat , Fidan Muhammed Said , Alma Mehmet Hakkı

 • Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Alanları, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013
  Ulusal - TR DİZİN
  Fidan Muhammed Said , Öz Ayşe , Adanur Hakan , Turan Bülent

 • Kızılçam Pinus brutia Ten da Reçine Kelebeği Dioryctria sylvestrella Ratz ve Gövde Reçinesinin Uçucu Yağ Miktarları, KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012
  Ulusal - TR DİZİN
  Öz Mehmet , Deniz İlhan , Yaşar Mehmet , Komut Osman , Fidan Muhammed Said

 • Distribution of Gossypol Glands on Cotton Gossypium hirsutum L Genotypes, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2010
  Uluslararası - SCI Expanded
  Bölek Yüksel , Fidan Muhammed Said , Oğlakçı Mustafa

 • Liquefaction of Cotton Stalks Gossypium hirsutum L with Phenol, WOOD RESEARCH, 2010
  Uluslararası - SCI
  Fidan Muhammed Said , Alma Mehmet Hakkı , Bektaş İbrahim

 • Pamukta Gossypol, KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Fidan Muhammed Said , Bölek Yüksel , Oğlakçı Mustafa , Bardak Adem

 • Geleceğin Alternatif Enerji Kaynağı Biyoetanolün Önemi ve Sorgum Bitkisi, KSÜ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Kaplan Mahmut , Aydın Selahattin , Fidan Muhammed Said