Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2021, Kemik Doku İskelelerinin Biyobozunma Davranışının Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2021, Kafes Yapıların Dinamik ve Yarı-Statik Yükleme Durumları İçin İncelenmesi ve Optimum Yapının Eldesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2021, Mekanobiyolojik Yaklaşımla Çubuk Esaslı Doku İskelesi Tasarımı ve In Vitro Çalışmaları

  • BAP, Araştırmacı, 0, Alüminyum Alaşımlarında Soğuma Hızının İşlenebilirlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

  • BAP, Araştırmacı, 0, Alüminyum Alaşımlarının İşlenebilirliğine Yaşlandırma İşleminin Etkisinin İncelenmesi