Bildiriler

  • Finite Element Analysis of a Glovebox Compartment Made of PLA Based Biocomposites and Comparison with made of PP based Composites, 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, 2019

  • Biomechanical evaluation of a novel screwless posterior stabilization system: an experimental study, Second International Biomedical Engineering Congress, 2018

  • Design of Porous Titanium Scaffold for Mandibular Defects, 9th Biomechanics Congress, 2018

  • ÇELİK DEPO RAF SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YATAY TAŞIYICIYA OTURAN TAVA RAFLARIN KAPASİTELERİNİN ANALİTİK VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ, XX. Ulusal Mekanik Kongresi, 2017

  • Doğrudan Dayanım Yöntemiyle Çelik Depo Raf Sistemlerinde Kullanılan Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Dikmelerin Burkulma Yüklerinin Bulunması, 7. Çelik Yapılar Sempozyumu, 2017

  • Biomechanical Role of Screw Rod System on Titanium Mesh Cage Supported Lumbar Spine Stabilization, International Advanced Researches Engineering Congress, 2017

  • Çelik Depo Raf Sistemlerinde Kullanılan Kulak Bağlantılarında Kaynak Hesabı Ve Optimizasyonu, 6. Çelik Yapılar Sempozyumu, 2015

  • Blok-Disk Aşınma Test Cihazının Tasarımı ve İmalatı, 1th International Symposium on Industrial Design Engineering, 2014

  • Yaşlandırma Isıl İşleminin 6013 Alüminyum Alaşımlarının İşlenebilirliğine Etkisi, 7. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2013