Makaleler

  • Effect of the aging process on mechanical properties and machinability in AA6013 aluminum alloys, Scientific Research and Essays, 2015
    Uluslararası - Endekste Taranmıyor
    Akyüz Birol , Şenaysoy Safa

  • Alüminyum Alaşımlarında Yaşlandırma İşlemininMekanik Özellikler ve İşlenebilirlik Üzerindeki Etkisi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2014
    Ulusal - TR DİZİN
    Akyüz Birol , Şenaysoy Safa