Makaleler

 • The Failure of Liberalism in the Face of Humanitarian Issues in the Contemporary, Karadeniz Arastirmalari Merkezi, 2022
  Uluslararası - TR DİZİN
  Anık Mehmet , Şimşek Rıdvan

 • 2020 ve 2022 Yıllarında Gerçekleştirilen İki Ölçümde Değişen Şartlara Bağlı Olarak Yabancı Düşmanlığı Hakkında Nicel Bir Araştırma, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2022
  Uluslararası - TR DİZİN
  Şimşek Rıdvan , Dağ Adem , Ersoy Ali Fuat

 • The Fear of Covid-19 in the Context of Gender in Turkey, Akademik Hassasiyetler, 2021
  Uluslararası - TR DİZİN
  Dağ Adem , Demirci Nazlı , Şimşek Rıdvan , Demirci Hakan

 • Asylum Seeker and Refugee Crisis as a Humanitarian Tragedy in the Contemporary World, Afro Eurasian Studies, 2018
  Uluslararası - Index Islamicus, BrillOnline Bibliographies
  Şimşek Rıdvan , Anık Mehmet

 • Liberteryen ve Komüniteryen Çokkültürcülük Dikotomisi, IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2012
  Uluslararası - TR DİZİN
  Şimşek Rıdvan

 • Sosyal Sermaye Kavramının Tarihsel ve Sosyolojik Arkaplanı, Akademik İncelemeler Dergisi, 2011
  Ulusal - Asos İndex
  Şan Mustafa Kemal , Şimşek Rıdvan