Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Akdeniz Bölgesinde Yetişen Geyik Elması Malus trilobata v Eriolobus trilobatus Ağacından Elde Edilen Meyvelerin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2015, Ultrasonik Dağıtma Yöntemiyle Siyah Havuç ve Mahlep Antosiyaninlerinin Mikroenkapsülasyonu ve Karakterizasyonu

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2014, Büyük Küçükbaş Hayvanlar için Fonksiyonel Yem Üretimi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2012, Süspansiyon polimerizasyonu tekniği ile kromatografik kolon dolgu materyallerinin hazırlanması ve sentez parametrelerinin kolon performansları üzerine etkilerinin model sistemlerde incelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2008, Bazı bitkisel kaynaklı fenolik partiküllerin üretilmesi bu partiküllerin Maillard reaksiyon ürünleri ve bazı kanserojenik bileşikler üzerine etkisinin incelenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2006, Gıdalarda Toksik Bir Bileşik Olan Hidroksimetilfurfuralin HMF Biyolojik ve Kimyasal Yöntemle Azaltılma Olanakları

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2005, Süt bazlı gıdalarda hidroksimetilfurfural HMF içeriğinin saptanması depolama esnasındaki değişimi azaltılmasına yönelik olanakların araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2004, Peynir Altı Suyu Tozunda 5 Hydroxy 2 Methylfurfural İçeriğinin Belirlenmesi Ve Farklı Isıl İşlem Parametrelerinin Hmf Oluşumuna Etkisi