Projeler

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2018, Mikroenkapsüle Arı Sütü Üretimi Kapsüllerin, Taze ve Liyofilize Arı Sütü ile Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri Yönünden Kıyaslanması ve Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2018, Siyah Sarımsak Ekstraktının Antimikrobiyal, Antioksidan ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi ve Mikroenkapsüle Edilerek Kraker Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Nar Kabuğu Ekstraktından Punikalagin Bileşiğinin Saflaştırılması ve Ekstraktın Soğuk Jelleşme Yöntemi ile Mikroenkapsülasyon Olanaklarının Araştırılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Mikrodalga, Sıcak Hava ve Mikrodalga-Sıcak Hava Kombinasyonu Kurutma Yöntemlerinin, Beyaz Kiraz Meyvesinin (Starks Gold) Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2018, Bazı duvar materyalleri ve enkapsülasyon tekniklerinin zeytin yaprağı ekstraktının mikroenkapsülasyonu üzerine etkilerinin incelenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Farklı Fenolik Bileşiklerin Enkapsülasyonunda Bazı Gamların Etkilerinin Belirlenmesi

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2017, Farklı Fenolik Bileşiklerin Enkapsülasyonunda Bazı Gamların Etkilerinin Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Akdeniz Bölgesinde Yetişen Geyik Elması Malus trilobata v Eriolobus trilobatus Ağacından Elde Edilen Meyvelerin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2015, Ultrasonik Dağıtma Yöntemiyle Siyah Havuç ve Mahlep Antosiyaninlerinin Mikroenkapsülasyonu ve Karakterizasyonu

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2014, Büyük Küçükbaş Hayvanlar için Fonksiyonel Yem Üretimi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2012, Süspansiyon polimerizasyonu tekniği ile kromatografik kolon dolgu materyallerinin hazırlanması ve sentez parametrelerinin kolon performansları üzerine etkilerinin model sistemlerde incelenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2008, Bazı bitkisel kaynaklı fenolik partiküllerin üretilmesi bu partiküllerin Maillard reaksiyon ürünleri ve bazı kanserojenik bileşikler üzerine etkisinin incelenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2006, Gıdalarda Toksik Bir Bileşik Olan Hidroksimetilfurfuralin HMF Biyolojik ve Kimyasal Yöntemle Azaltılma Olanakları

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2005, Süt bazlı gıdalarda hidroksimetilfurfural HMF içeriğinin saptanması depolama esnasındaki değişimi azaltılmasına yönelik olanakların araştırılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2004, Peynir Altı Suyu Tozunda 5 Hydroxy 2 Methylfurfural İçeriğinin Belirlenmesi Ve Farklı Isıl İşlem Parametrelerinin Hmf Oluşumuna Etkisi