Bildiriler

 • Covid-19 Pandemisinin E-Ticaret Pazaryeri Web Sitelerine Etkisi: Boylamsal Bir Araştırma, International Marmara Social Sciences Congress (IMASCON) 2020, 2020

 • A Global Branding Program: ?TURQUALITY®? with a New Perspective, International Congress on Economics and Business, 2019

 • Yerli ve Milli Sosyal Medya Kullanımı: Keşifsel Bir Araştırma, TESAM Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, 2019

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Bibliyografyası: Türkiye?deki Lisansüstü Tezlerin Künye Analizi, IASOS Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

 • Comparing the Foreign Trade and Logistic Performance of Turkey and EU Members with Cluster Analysis, Global Business Research Congress, 2017

 • Uluslararası Pazarlama Açısından Türk Dizileri, International Congress on Economics and Business, 2016

 • Ulusal Markalaşma Kavramı ve Teorik Alt Yapısı, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 2016, 2016

 • The Hidden Power of Marketing in Industry 4 0, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016

 • Global İşletmeler Pazarda Neyi Nasıl Bölmeli Artıları ve Eksileriyle Uluslararası Pazar Bölümlendirme Yaklaşımları, Global Business Research Congress, 2015

 • Tüketici Kimliğinin Küresel Tüketime Etkisi, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2015

 • Global Consumption Orientations of Turkish Consumers An Identity Perspective, 24th World Business Congress, 2015

 • The Moderating Role of Host Country Selection in EU for Direct Investment of Turkish MNCs, 42nd European Marketing Conference, 2013

 • The Relationship between Corporate Governance and Performance of Insurance Firms Evidence from Turkey, International Conference on Economic and Social Studies, 2013

 • Marketing Motives of Turkish MNCs with Outward FDI into EU The Preliminary Results of an Empirical Research, EPI 2012 Conference, 2012

 • Dinamik Fiyatlandırmada Algılanan Fiyat Adaletinin Marka İtibarına Etkisi İDO Örneği, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2012

 • An Empirical Study on Turkish EMNCs Outward FDI Motives into the EU and their Marketing Related Underlying Dimensions, 38th EIBA Annual Conference, 2012

 • Turkish Companies with Outward Foreign Direct Investment OFDI in the EU An International Business and Marketing View, COST IS 0905 Project, Management Committee and Working Group Meeting, 2011

 • Do Turkish MNCs with Outward FDI into Europe Have Different Motives than Other EMNCs An International Marketing Focus, 37th EIBA Annual Conference, 2011

 • Consumers Integration into Innovation Process and Its Impact on Success of Innovations, 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 2011

 • Personal and Product Related Antecedents of Consumers Intention to Generate Online Pirate Products A Proposed Model, 19th World Business Congress, 2010

 • A Cultural Content Analysis of Multinational Companies Web Sites Localization of Global Communication Channels of Brands, Global Brand Management Conference, 2010

 • Web Sitelerinde Bilgi İçeriğinin Yerelleşmesi Türk Çok Uluslu Şirketleri, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2009

 • Web Sitesi Özelliklerinin Müşteri Odaklı Marka Değerine Etkisi İmalat ve Hizmet Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2008