Makaleler

 • Efficient Supplier Quality Management and Portal Usage in Supplier Relations: A Case of vSRM, Turkish Journal of Marketing, 2019
  Uluslararası - ProQuest, EconPapers, CrossRef
  Gögebakan Utkay Nesim , Nacar Ramazan

 • Web Siteleri Firmalara Ne Kazandırabilir? Web Sitesi Kalitesi, Tüketici Odaklı Marka Değeri ve Satın Alma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
  Uluslararası - TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), RePEc/Econpapers, Econlit, Ebscohost Academic Search Complete, Index Copernicus, Ulrich?s Periodicals Directory, Index Islamicus, ProQuest Sociological Abstracts
  Karaosmanoğlu Elif , Nacar Ramazan , Uray Nimet

 • Assessing International Market Segmentation Approaches: Related Literature at a Glance and Suggestions for Global Companies Uluslararası Pazar Bölümlendirme Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: İlgili Literatüre Bakış ve Global İşletmelere Öneriler, Journal of Management, Marketing, and Logistics, 2015
  Uluslararası - ECONLIT, EBSCO, Ulrich?xxs, ProQuest, Google Scholar, Open J Gate, ISI Internatiınal Scientific Indexing, DRJI Directory Of Research Journals Indexing, ISRA International Society For Research Activity, INFOBASEINDEX, SIS Scientific Indexing Services, TUBITAK DergiPark, I2OR, Root Indexing
  Nacar Ramazan , Uray Nimet

 • Küresel ve Yerel Tüketici Kimliğinin Küresel Tüketim Eğilimine Etkisi, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2015
  Uluslararası - Electronic Journals Library, Open Academic Journals Index, Open J Gate, ProQuest, Research Bible, Tübitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı, Ulrich?s Periodical Directory
  Nacar Ramazan , Uray Nimet

 • Küresel Tüketici Kültürü Kavramıyla Birlikte Değişen Pazar Bölümlendirme Yaklaşımları: Uluslararası Pazarlama Literatürüne Bakış, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014
  Ulusal - TÜBİTAK ULAKBİM, ASOS Index, Acarindex
  Nacar Ramazan , Uray Nimet

 • Orta Asya?dan Balkanlar?a KOBİ Niteliğinde Aile İşletmeleri, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012
  Ulusal - TÜBİTAK ULAKBİM, ASOS Index, Acarindex
  Nacar Ramazan , Yıldız Üzeyir

 • Do Turkish MNCs Have Different Marketing Motives? A Case Study Approach, EIBAzine, 2011
  Uluslararası -
  Uray Nimet , Vardar Nükhet , Nacar Ramazan , Aktan Canan

 • A Cultural Content Analysis of Multinational Companies Web Sites, Qualitative Market Research: An International Journal, 2011
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Nacar Ramazan , Burnaz Huriye Şebnem