Makaleler

 • E-Ticaret Web Sitelerine Ait Özelliklerin Tüketici Algısına Etkisi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Özdemir Kadir , Nacar Ramazan

 • A systematic review of e-commerce websites literature in 2010-2020 period, Business and Management Studies: An International Journal, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Özdemir Kadir , Nacar Ramazan

 • E-Ticaret Pazaryeri Web Sitelerinin Dinamikleri: Covid-19 Pandemi Sürecindeki Değişim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021
  Uluslararası - ESCI
  Nacar Ramazan , Özdemir Kadir

 • Yerli ve Milli Sosyal Medyayı Tercih Etme Nedenleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020
  Uluslararası - Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory Of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis Of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)
  Özdemir Kadir , Nacar Ramazan

 • Content Analysis of Web Sites in Terms of Digital Marketing: A Comparison in Sports Products Sector, Turkish Journal of Marketing, 2020
  Uluslararası - Ebsco, ProQuest, Econpapers
  Altınkaya Şahsene , Nacar Ramazan

 • Küresel Milli Markalaşma ve TURQUALITY® Programı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Danacı Tuğçe , Nacar Ramazan , Şeker Ayberk

 • Efficient Supplier Quality Management and Portal Usage in Supplier Relations: A Case of vSRM, Turkish Journal of Marketing, 2019
  Uluslararası - ProQuest, EconPapers, CrossRef
  Gögebakan Utkay Nesim , Nacar Ramazan

 • Web Siteleri Firmalara Ne Kazandırabilir? Web Sitesi Kalitesi, Tüketici Odaklı Marka Değeri ve Satın Alma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
  Uluslararası - TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), RePEc/Econpapers, Econlit, Ebscohost Academic Search Complete, Index Copernicus, Ulrich?s Periodicals Directory, Index Islamicus, ProQuest Sociological Abstracts
  Karaosmanoğlu Elif , Nacar Ramazan , Uray Nimet

 • Küresel ve Yerel Tüketici Kimliğinin Küresel Tüketim Eğilimine Etkisi, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2015
  Uluslararası - Electronic Journals Library, Open Academic Journals Index, Open J Gate, ProQuest, Research Bible, Tübitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı, Ulrich?s Periodical Directory
  Nacar Ramazan , Uray Nimet

 • Assessing International Market Segmentation Approaches: Related Literature at a Glance and Suggestions for Global Companies Uluslararası Pazar Bölümlendirme Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: İlgili Literatüre Bakış ve Global İşletmelere Öneriler, Journal of Management, Marketing, and Logistics, 2015
  Uluslararası - ECONLIT, EBSCO, Ulrich?xxs, ProQuest, Google Scholar, Open J Gate, ISI Internatiınal Scientific Indexing, DRJI Directory Of Research Journals Indexing, ISRA International Society For Research Activity, INFOBASEINDEX, SIS Scientific Indexing Services, TUBITAK DergiPark, I2OR, Root Indexing
  Nacar Ramazan , Uray Nimet

 • Küresel Tüketici Kültürü Kavramıyla Birlikte Değişen Pazar Bölümlendirme Yaklaşımları: Uluslararası Pazarlama Literatürüne Bakış, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014
  Ulusal - TÜBİTAK ULAKBİM, ASOS Index, Acarindex
  Nacar Ramazan , Uray Nimet

 • Orta Asya?dan Balkanlar?a KOBİ Niteliğinde Aile İşletmeleri, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012
  Ulusal - TÜBİTAK ULAKBİM, ASOS Index, Acarindex
  Nacar Ramazan , Yıldız Üzeyir

 • Do Turkish MNCs Have Different Marketing Motives? A Case Study Approach, EIBAzine, 2011
  Uluslararası -
  Uray Nimet , Vardar Nükhet , Nacar Ramazan , Aktan Canan

 • A Cultural Content Analysis of Multinational Companies Web Sites, Qualitative Market Research: An International Journal, 2011
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Nacar Ramazan , Burnaz Huriye Şebnem