Bildiriler

  • Sarıçam Odununun Kimyasal Analizi ve Termal Özellikleri, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

  • Keresteye Alternatif Bazı Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler Paralel Şerit Kereste, Tabakalanmış Şerit Kereste ve Ahşap I-Kiriş, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

  • Potential Utilization of Bark Residues in Turkey, 1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2006