Bildiriler

  • Bağlayıcı Püskürtme Tekniği İle Üretilmiş Gözenekli Alçı Yapıların Ses Yutma Katsayılarının İncelenmesi, 4th International Congress On 3d Printıng (Additive Manufacturing) Technologies And Digital Industry, 2019

  • Hydrodynamic analysis of rotational printing in fused deposition modelling, International Conference on Science and Technology ICONST 2018, 2018