Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2013, Depresyon hastalarında ve sağlıklılarda pro inflamatuar sitokinler ile Beyinden Köken Alan Nörotrofik Faktör düzeylerinin telomeraz aktivitesiyle ilişkisi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2013, Major depresyon hastalarında ve sağlıklılarda kortizol düzeylerinin telomeraz aktivitesiyle ilişkisi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2013, BDNF yi hedefleyen plazma microRNA düzeylerinin Major Depresyon hastaları ile sağlıklılarda karşılaştırılması ve microRNA düzeylerinin BDNF düzeyleri depresyonun klinik değişkenleri emosyonel disregülasyon ve depresyon şiddetiyle ilişkisi