Lisans

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Çevre Mühendisliği Bölümü , 1997

Yüksek Lisans

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Çevre Mühendisliği (yl) (tezli) , 2000

Doktora

  • University Of Lancester , Çevre Bilimi , 2006