Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, Nanopartikül kaplı aktif karbon ile atıksudan bisfenol A giderimi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, Arıtma Çamuru Lagünü Çevresindeki PBDE Konsantrasyonlarının Pasif Örnekleme Yöntemiyle Araştırılması

 • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2018, Bazı Kültür Bitkilerinin Gutasyon Sıvısında Tohum İlaçlarından Kaynaklanan Pestisit Kalıntılarının ve Bu Kalıntıların Arılara Toksikolojik Etkilerinin Araştırılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Türkiye?xxde Farklı İllerden Toplanan Tereyağı Örneklerinde Çok Klorlu bifenil (PCB) Kirleticilerin İncelenmesi ve İnsan Maruziyetinin D

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Bursa Çimento Fabrikasının Çevresindeki Oyun Parklarında Ağır Metal Konsantrasyonunun Araştırılması ve Çocukların Ağır Metal Mar

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunda Bulunan Mikrokirleticilerin Sucul Ortam Üzerindeki Ekotoksik Etkilerinin Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Atıksu Arıtma Tesisi Kaynaklı Çok Bromlu Difenil Eter (PBDEler) Emisyonlarının Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Araç içi toz örneklerinde çok bromlu difenil eter (PBDEs) seviyeleri ve insan maruziyetinin değerlendirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, EV TOZUNDA BULUNAN AĞIR METALLERİN İNSAN SİNDİRİM SİSTEMİNİN DEĞİŞİK BASAMAKLARINDA BİYOLOJİK OLARAK ALINABİLİRLİĞİ

 • -Tübitak 3501, Araştırmacı, 2016, Bursa Atmosferinde Güncel Pestisitlerin Atmosferik Konsantrasyon Ve Islak Çökelme Akı Seviyelerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, BURSA İLİNDEN TOPLANAN YUMURTA ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ, MARUZİYET ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 • -Tübitak 1001, Danışman, 2015, Atıksudaki Organik MikrokirleticilerinUV Işınımı Altında Fotoaktif Nanopartikül Kaplı Hibrit/Kompozit Aktif Karbon ile Giderilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2014, İç Ortam Süprüntü Tozlarında Organofosfat Ester OPE Yanmayı Geciktirici Katkı Kimyasallarının İncelenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, , 2014, Yanmayı Geciktirici fosfatlı sentetik organik katkı kimyasallarının OP FR lar Türkiye de evsel ve ofis iç ortamı süprüntü tozunda incelenmesi ve insan maruziyeti derecesinin değerlendirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, , 2014, Pilot Bölge olarak seçilen Bursa İlinde Bromlu ve Bromlu olmayan Yanmayı Geciktirici Kimyasalların Hava ve Toprakta İncelenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2013, Türkiye de Seçilmiş Kentsel ve Kırsal Alanlar Toprak ve Hava örneklerinde Kalıcı Organik Kirleticilerin KOK lar Belirlenmesi

 • Diğer (Uluslararası), Danışman, 2013, Technical Assistance for implementation of the Persistent Organic Pollutants Regulation, Proje No: EuropeAid/132428/D/SER/TR

 • Avrupa Birliği, , 2013, Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Tüzüğün Uygulanması için Teknik Yardım HizmetiTechnical Assistance for Implementation of the Persistent Organic Pollutants Regulation TR2010 0327 03 01 001 EuropeAid 132428 D SER TR

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2013, PESTICIDE ACTION SPECTRA TO INFORM PESTICIDE USE AND MANAGEMENT IN PLASTIC PROTECTED AGRICULTURE Phase 2 Are pesticide residues affecting agricultural exports from Turkey

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2013, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF PESTICIDE ACTION SPECTRA TO INFORM PESTICIDE USE AND MANAGEMENT IN PLASTIC PROTECTED AGRICULTURE

 • TÜBİTAK PROJESİ, , 2012, Antalya da Yoğun seracılık Yapılan Tarımsal bir Alanda Kalıcı Organik Kirleticilerin Mevsimsel ve Mekansal Değişiminin İncelenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2012, İç ve Diş Mekan Hava Örneklerinde ve İç Mekan Toz Örneklerinde Kalıcı Organik Kirleticilerin KOK lar İncelenmesi