Kitap Bölümleri

Cibaroğlu, M. O. (2021). Tıbbi Büyük Verilerin Analitiği. Ö. Yalçınkaya ve K. Zayim Gedik (eds.). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ve Mesleki Uygulamalar içinde (ss. 326-348). İstanbul: Hiperyayın.

Cibaroğlu, M. O. (2019). Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Taksonomi Geliştirme Çabaları. B. Yalçınkaya, M. Altay, B. Ünal, F. Özdemirci (eds.). Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka içinde (ss. 79-94). Ankara: Ankara Üniversitesi Yaynları.

Yalçınkaya, B., Gedik, M. E. ve Cibaroğlu, M. O. (2019). Elektronik Belge Yönetim Sisteminde Log Analizi: İstatistiksel Bir Değerlendirme. B. Yalçınkaya, M. Altay, B. Ünal, F. Özdemirci (eds.). Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka içinde (ss. 61-77). Ankara: Ankara Üniversitesi Yaynları.