Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Bağlamında Benimsenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği