Bildiriler

  • Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Taksonomi Geliştirme Çabaları, e-BEYAS 2019, 2019

  • Faculty Readiness For Digital Learning Environments: A Research On Online Attendance Management Systems, Global Business Research Congress 2019, 2019

  • Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Log Yönetimi:Kanıt, Aksiyon ve Stratejik Yaklaşım Olarak Log Analizleri, e-BEYAS 2019, 2019

  • Understanding Post-Truth News in the Context of Social Media, 8th International Symposium on Information Management in a Changing World, 2018

  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi nde Belgelerin Uzun Süreli Korunmasına Dair Bir Yaklaşım Değerlendirmesi:Açık Arşiv Bilgi Sistemi Referans Modeli (OAIS), e-BEYAS 2017 Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar, 2017

  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulamaları: Bursa Teknik Üniversitesi Örneği, 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 2015