Makaleler

 • Bilgi Teknolojilerinin Bilgi Erişime Etkileri: Literatüre Dayalı Nitel Bir Çalışma, Bilgi Yönetimi, 2020
  Ulusal - Index Copernicus
  Cibaroğlu Mehmet Oytun

 • Belge ve Arşiv Yönetimi Süreçlerinde Büyük Veri Analitiği ve Yapay Zeka Uygulamaları, Bilgi Yönetimi, 2019
  Ulusal - Index Copernicus
  Cibaroğlu Mehmet Oytun , Yalçınkaya Bahattin

 • Nesnelerin İnternetine Genel Yaklaşımlar: Bilgi Yönetiminde Nesnelerin İnterneti, Arşiv Dünyası, 2019
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yalçınkaya Bahattin , Cibaroğlu Mehmet Oytun

 • Dijital Vatandaşlık Algısının İncelenmesi: Ampirik Bir Değerlendirme, Business Management Studies: An International Journal, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Yalçınkaya Bahattin , Cibaroğlu Mehmet Oytun

 • Post-Truth in Social Media, Arşiv Dünyası, 2019
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Cibaroğlu Mehmet Oytun

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Temelinde Kullanımı: Ampirik Bir Değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
  Ulusal - SOBIAD
  Cibaroğlu Mehmet Oytun , Turan Aykut Hamit