Projeler

  • -Tübitak 2244, Danışman, 2020, Havacılık, Savunma, Otomotiv Sanayinde Kullanılan Parçaların Testleri İçin Çevresel Şartlandırma Test Kabini Alt Sistemlerinin Akıllı Kontrol Yöntemleri ile Geliştirilmesi

  • -Tübitak 2244, Danışman, 2020, Savunma ve Sismik Uygulamalar İçin Şok Sönümleme ve Kuvvet Kontrol Sistemleri

  • -Tübitak 2244, Danışman, 2020, SOĞUK-ILIK ŞEKİLLENDİRİLECEK YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK LEVHALARIN GALVANİZLEME PROSESİNİN MODELLENMESİ ve DİJİTAL İKİZİNİN OLUŞTURULMASI

  • -Tübitak 2244, Yürütücü, 2020, Metal Ekstrüzyon Esaslı Masaüstü 3B Yazıcı Geliştirilmesi

  • Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 2016, Enhanced heat transfer and mixing by mixed convection of yield Stress fluids in cylindrical container with rotating end wall